Avinor

Marginal nedgang i flytrafikken

Totalt 4 547 288 passasjerer reiste over Avinors 46 flyplasser i oktober. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med fjoråret. In ...