Belgia

Kunsttriennale i Brügge

Dagens byer vokser i en halsbrekkende hastighet. Siden 2007 har mer enn 60 prosent av verdens befolkning levd i urbane områder. Det mest ek ...