Susanna Elfors startade en facebooksgrupp Tågsemester 2014 av frustration över en misslyckad charterresa med tåg som knappast var gemensam. Sedan förra året har antalet medlemmar i den exploderat. Nu är det 75 000 deltagare.

(screenshot: facebook.com/groups/tagsemester)

Tillsammans med Andreas Sidkvist driver hon Tågresebyrån, för att driva tågsemester.nu, resetjänst, sälja biljetter och ordna träffar och arrangera meningsfulla tågcharterresor – som en reaktion på den utlösande besvikelsen. Man börjar med Italien och Lofoten. Tågyogaresan blev genast fulltecknad.

Den första tågsemesterträffen hölls 30.3 på Clarion hotell i Stockholm Av 1000 intresserade kom 681 åhörare till föredragen. Det blev så många att man tvangs att dela in i grupper och hålla föredragen fyra gånger. Tågsemester syns ha blivit den nya folkrörelsen. Mellan varven var det mingel och musik och besök i montrarna som hade ordnats i anslutning till eventet

Järnvägsfrämjandet monter hade en jämn ström av besökare. Allt material tog slut och flera blev medlemmar. Här var rätta publiken som förstår nyttan med järnväg.

Tågsemester kan bli den opinionsbildare som skapar ett nytt medvetande hos politiker och Trafikverk, som tills nu pratat klimat men inte velat förstå hur ett hållbarare och bekvämare samhälle kan skapas med järnväg utan istället velat skapa fossilfrihet med elbilar, biobränslen, elvägar och självkörande fordon, alltmedan underhåll och investeringar i järnväg fått stå tillbaka.

Den största delen av föredragstiden användes för stimulerande och schvungfullt korta reseberättelser från tio tågluffare. Den tidigare TV-meterologen Helen Tronstad hade åkt tåg till Thailand, andra hade tågluffat i Kina. Ett par hade åkt jorden runt med tåg och båt mellan kontinenterna. Flera åkte regelbundet med tåg till Sydeuropa. Många var barnfamiljer, som vittnade om vilket oöverträffat sätt det var att åka tåg med barn, inte lika uttråkande för dem som att flyga eller bila. Tågresorna gav ro och knöt ihop familjen. Man träffade många intressanta människor, och man kunde göra stopp efter resan när det passade.

Det som inte var bra var den tid man måste lägga på planering av resorna innan man åkte iväg, eftersom man inte som med flyg kunde boka hela vägen på ett ställe utan måste ha kontakt med flera tågbolag. Det blir en lättnad när EU:s beslut om en samordning av biljettsystemen förverkligas. Men det tar ett par år. Europeiska unionens järnvägsbyrå måste få starkare muskler att kunna samordna järnvägstrafiken.

När Fehmarn Bält-förbindelsen bli klar kommer restiden från Sverige till kontinenten att reduceras radikalt. Fram till 80-talet kunde man åka nattåg över hela Europa. Nu kan man inte kliva på nattåg eller höghastighetståg förrän i Hamburg. En bra nattågsförbindelse var att kliva på det ryska nattåget till Nice i Warzawa. Men det ingår inte i interrailkortet.

Förvånande är att det fortfarande går 34 flygplansflighter dagligen mellan Stockholm och Göteborg när den effektiva restiden med tåg är kortare och biljetterna billigare än med flyg och flygbuss.

Per Helgesson, SJ, tyckte att i stället för att minska statsskulden med ytterligare fyra hundra miljarder borde man satsa på järnvägen. Med ett höghastighetsnät skulle flyget konkurreras ut, och ett tåg gå var sjätte minut från Stockholms central. Sverige skulle knytas ihop och Jönköping med ett tåg var kvart få närmast pendeltågstrafik. På väg går det åt sex gånger mer energi än med tåg, även med elbil behövs tre gånger mer energi, och det krävs 15 vägfiler för att ge samma kapacitet som en dubbelspårig järnväg.

Skriven af Hans Sternlycke, Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Facebookgruppen Tågsemester finns HÄR

Kommentarer