Tallink Grupp kommer tillfälligt att ställa in trafiken på linjen Helsingfors-Stockholm och ta fartygen Silja Serenade och Silja Symphony ur trafik. Detta på grund av den pågående Coronavirus-situationen och den finska regeringens tillkännagivande att de kommer att stänga Finlands gränser från och med den 19 mars 2020.

Silja Symphony vid Olympiaterminalen i Helsingfors (©otoerres)

Båda Silja Serenade och Silja Symphony kommer att göra sina sista avgångar onsdag kväll, den 18 mars 2020 och kommer därefter att ligga i respektive hemmahamn tills reserestriktionerna i Finland upphör.

Från Stockholm är det bara passagerare som har rätt att komma in i Finland eller som har rätten att använda Finland som en transitkorridor (t.ex. medborgare i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland), som får gå ombord på Silja Serenade som avreser till Helsingfors.

Lasttransportörer får gå ombord på båda fartygen utan begränsningar eftersom regeringarna har kommit överens om att tillåta lasttransportpassagerare ombord på fartygen utan begränsningar för att säkerställa en fortsatt rörlighet av varor mellan europeiska länder.

Tallink Silja AB kommer att kontakta de kunder som berörs av förändringarna så snabbt som möjligt.

Flera relaterade nyheter finns HÄRHÄR och HÄR

Kommentarer