Tallink Grupp kommer att ställa in trafiken med fartyget Victoria I på rutten Tallinn-Stockholm-Riga-Stockholm-Tallinn från den 1 januari 2021 tills vidare. Fartyget kommer att fortsätta att trafikera rutten Tallinn-Helsingfors på helgerna.

Tallink Grupp kommer att ställa in trafiken med fartyget Victoria I på rutten Tallinn-Stockholm-Riga-Stockholm-Tallinn från den 1 januari 2021. (Foto: ©otoerres)

Beslut har fattats då fartygets verksamhet mellan Estland, Sverige och Lettland har blivit ekonomiskt ohållbar under den rådande pandemin på grund av gällande reserestriktioner.

Vi är givetvis ledsna över att behöva stänga av ytterligare en viktig sjöburen transportväg mellan våra grannländer. Med ett kraftigt minskat passagerarantal och reserestriktioner som förväntas pågå under ännu en tid till följd av den ökade smittspridningen av Covid-19 i våra länder är det dock omöjligt att fortsätta köra denna rutt utan betydande förluster, säger Paavo Nõgene, VD för Tallink Grupp.

Företaget kommer att kontakta alla kunder som påverkas av beslutet, och meddelar marknaden så fort beslut fattas om att återuppta verksamheten på rutterna mellan Tallinn, Stockholm och Riga.

Kommentarer