Orkla taper 171 millioner kroner på nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge. Selskapet har skrevet ned verdien av  sine investeringer i Rygge Sivile Lufthavn AS til kroner null. 

Tapet på 171 millioner kroner omfatter Orklakonsernets eierandel i Rygge Sivile Lufthavn på 71 millioner kroner (NOK) og et lån på 100 millioner kroner som ble gitt til flyplasselskapet.

— Dette betyr at vi har skrevet ned verdien av Moss lufthavn Rygge til null, på bakgrunn av beslutningen om å avvikle sivil luftfart, sier Orklas finansdirektør Jens Bjørn Staff til E24.no.

Styret i Rygge Sivile Lufthavn AS vedtok den 24. mai å legge ned driften ved Moss lufthavn Rygge. Årsaken var Ryanairs oppsigelse av baseavtalen med flyplassen i forbindelse med innføringen av den omstridte flypassasjeravgiften.

Les også: 

Les flere tidligere saker om flypassasjeravgiften HER

Kommentarer