Norske drosjer sørger for at det alltid er offentlig transport å få tak i — døgnet rundt i hele landet. I tillegg bidrar næringen med nær 3 milliarder skattekroner i året. Det tilsvarer finansiering av 4.680 lærerårsverk eller 19.970 kommunale barnehageplasser.

Kristin Male (NTF)

Kristin Male (NTF)

13.500 årsverk i drosjenæringen omsatte i 2014 for 8,8 milliarder. Løyvehavere, sentraler og ansatte betalte rundt 2,65 milliarder kroner i skatter og avgifter. I tilegg kommer indirekte bidrag gjennom kjøp av varer og tjenester for ca 2,1 milliarder, noe som sikrer rundt 1.180 årsverk utenfor næringen selv.

Tallene kommer fra en fersk rapport utarbeidet av Ny Analyse AS på oppdrag fra Norges Taxiforbund. Det er også tall for enkeltsentraler. For eksempel omsatte Oslo

Taxi alene for 1,35 mrd kroner, som ga en verdiskaping på 977 millioner og et samlet skattebidrag på om lag 500 millioner.

– Tallene viser at drosjenæringen er en viktig bidragsyter — både som transportør med over 32 millioner turer pr år, men også til velferdssamfunnets inntekter, sier direktør Kristin Male i Norges Taxiforbund.

– Det er ingen selvfølge at det er drosjer tilgjengelig døgnet rundt over hele landet. Det er fordi det stilles krav til løyvehaverne at vi har det slik, sier Male.

Hun setter dette i kontrast til debatten om delingsøkonomien, der man glemmer at det ikke er uvesentlig om sjåførene og selskapene bidrar til fellesskapet, eller om inntekter tas ubeskattet ut av landet til skatteparadiser.

– Det er svært viktig at vi har et transportsystem basert i Norge og regulert etter norske myndigheters ønsker og krav til det tilbudet som skal gis, sier Kristin Male.

Kommentarer