Biltrafiken är identifierad som ett av de stora klimathoten idag och därför arbetar Taxi Stockholm med en nollvision för utsläpp från fordonsflottan. Nu har bolaget tagit ytterligare ett steg mot visionen. Styrelsen för Taxi Stockholm-koncernen har i dagarna beslutat att göra en större elbilssatsning under 2016. Antalet elbilar kommer att flerdubblas från dagens nio till ett femtiotal. 

Nu kan kunder som bokar taxi ha turen att se en Tesla model S dyka upp framför porten. Taxi Stockholm har nyligen satt två av Tesla i trafik och fler kommer under 2015. (Gustaf Waesterberg/Taxi Stockholm)

— Styrelsens miljövision är att ha en vagnpark helt utan fossilt utsläpp och nu när snabbladdarna i Stockholm blir fler är tiden mogen att ta det här steget. Taxi Stockholm kommer att öka till ett femtiotal elbilar under 2016, säger Natalia Santos, pressansvarig på Taxi Stockholm.

Nästan hela Taxi Stockholms vagnpark är redan idag miljöbilar, de flesta drivs med biogas. Undantaget är de större modellerna där ett bra alternativ saknas. För att sänka utsläppsnivåerna till noll är elbilen, tankad med grön el, just nu det alternativ som ligger till hands.

Natalia Santos (Taxi Stockholm)

En förutsättning för att fatta beslutet har varit att se till att det går att bedriva taxiverksamhet som det finns ekonomi i med dem. 2014 satte Taxi Stockholm in de två första elbilarna i taxitrafik som ett test och ökade antalet till dagens nio under 2015.

Idag är det Tesla model S och Nissan Leaf som kan dyka upp när du bokar din taxi. Men vilka bilar det blir framöver återstår att se.

— Taxi Stockholm kommer att bevaka vilka alternativ som kommer på marknaden och de elbilar som passar våra krav, på säkerhet och komfort för våra kunder och på ekonomi för åkaren, kommer att kunna vara aktuella, säger Natalia.

Som stor aktör i Stockholm har Taxi Stockholm redan sett att det går att starta en positiv rörelse framåt. 2002 köpte man in de första biogasbilarna och var därigenom med att driva fram infrastrukturen för pumpstationer till den vi har i Stockholm idag, vilket också gjort det möjligt för andra att följa efter.

— Att Taxi Stockholm tar ansvar är viktigt för oss som arbetar här och för våra kunder. Styrelsen tror att vi kan påverka vår omvärld i positiv riktning och snabba på utvecklingen mot en renare stad. Då vill vi göra det också, säger Natalia Santos

Kommentarer