Nordmenn reiser som aldri før i sommer, dette på tross av at flere enn tidligere oppgir at urolighetene i verden påvirker dere reisevaner, i følge Ticket Sifo-undersøkelse. Spania er sommerens klart mest populære ferieland, Thailand og Portugal er de landene dit bestillingene øker mest. Tyrkia fortsetter sin nedgang. Det viser Tickets store trendrapport om sommerens reiser.

Ellen Wolff Andresen (ticket)

– Nordmenn reiser stadig mer, og i sommer er det reiser østover samt trygge klassikere omkring Middelhavet som gjelder. Land som Thailand, Hellas, Spania og Kroatia er sommerens vinnere, mens Tyrkia fortsetter å tape, sier Ellen Wolff Andresen, som er markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

45 prosent sier at uroligheten i verden påvirker deres reisemønster jamført med 31 prosent for et år siden. I følge Tickets Sifo-undersøkelse reiser likevel de fleste minst like mye som før, men velger reisemål der det ikke har skjedd noe eller de vurderer mer før de velger reisemål (se hele Sifo-spørsmålet under).

Bestillingene hos Ticket øker med hele 19 prosent sammenliknet med sommeren i fjor, som også var en veldig bra reisesommer. I følge Tickets Sifo-undersøkelse sier 60 prosent at de planlegger å reise utenlands i sommer, og ytterligere 18 prosent sier at de kanskje vil reise i sommer. 52 prosent oppgir behovet for sol og varme som den viktigste grunnen til sommerens utenlandsreise.

- Vi stoler ikke på den norske sommeren og velger å bestille utenlandsreiser for å få garantert sol og varme i noen uker av sommerferien, sier Ellen Wolff Andresen.

Sommerens klare førsteplass: Spania 

Spania fortsetter å dra fordel av Tyrkias nedgang. Bestillingene øker med 22 prosent i sommer og 20 prosent av alle bestilte reiser går til Spania. Thailand klatrer til nr. 3 på listen med en økning på 108 prosent.

Mest populære reisemål: Mallorca

Det reisemålet som lokker til aller fleste i sommer er Mallorca, som holder stand som et klart førstevalg i år igjen.

Sommerens rakett: Portugal

Med en økning i bestillingene på 140 prosent er Portugal sommerens rakett. Landet klatrer med det fra 17. til 9. plass på topplisten. Kroatia økte kraftig i fjor sommer, og øker med ytterligere 18 prosent denne sommeren. Begge land drar fordel av Tyrkias nedgang og oppleves som gode alternativ for de som har vært mye i Hellas og Spania.

Sommerens taper: Tyrkia

Bestillingene til Tyrkia går ned med 18 prosent denne sommeren fra allerede kraftig reduserte nivåer i 2016. Landet faller ut av topplisten over de mest bestilte ferielandene etter å ha ligget stabilt på en 3. plass så sent som i 2013.

Årets overraskelse: Bulgaria

I sommer har nesten 5 ganger så mange bestilt ferie til Bulgaria som til Tyrkia. Bulgaria er et lavprisalternativ som øker når Tyrkia taper terreng, og bestillingen øker med 22 prosent. Landet inntar 4. plassen på chartertoppen — 2 plasser foran Tyrkia.

USA er det usikre kortet

14 prosent sier at presidentvalget, med Trump som vinner, påvirker reiselysten dit. Trenden vises i bookingstatistikken og etter lang tids oppgang snudde trenden etter at Trump ble innsatt som president i januar,

Hit reiser vi i sommer – ferieland

1. Spania (1)

2. Hellas (2)

3. Thailand (5)

4. Kroatia (4)

5. Italia (3)

6. USA (6)

7. Frankrike (7)

8. Storbritannia (8)

9. Portugal (16)

10. Nederland (17)

Hit reiser vi i sommer – reisemål

1. Mallorca (1)

2. Bangkok (4)

3. Kreta (2)

4. Split (3)

5. Barcelona (5)

6. Rhodos (6)

7. Alicante (7)

8. London (10)

9. Amsterdam (20)

10. Malaga (8)

Kilde: Ticket, bestillinger til og med 19. Mars med avreise mai-september, alle typer reiser.

Hit reiser vi på charter, ferieland

  • 1.Hellas (1)
  • 2.Spania (2)
  • 3.Kroatia (3)
  • 4.Bulgaria (4)
  • 5.Kypros (5)
  • 6.Tyrkia(6)
  • 7.Italia (7)
  • 8.USA (10)
  • 9.Portugal (8)
  • 10.Thailand (9)

Kilde: Ticket, bestillinger til og med 19. Mars med avreise mai-september, kun charterreiser.

Tickets Sifo-undersøkelse – Har urolighetene i verden påvirket ditt reisemønster?

Ja, jeg søker mer informasjon enn tidligere og tenker meg nøye om innen jeg velger et reisemål, men jeg reiser like mye som før. 16 prosent
Ja, jag fortsetter å reise, men velger bort land der det har hendt noe de siste årene. 8 prosent
Ja, jeg reiser generelt mindre på grunn av urolighetene 6 prosent
Ja, jeg reiser ikke i det hele tatt 1 prosent
Ja, jeg velger bort storbyer eller større turiststeder, men forsetter å reise. 2 prosent
Nei, jeg fortsetter å reise som vanlig 50 prosent
Vet ikke 2 prosent
Annet 2 prosent

Kilde: Tickets Sifo-undersøkelse, 1108 respondenter 18 — 79 år, riksrepresentativt utvalg

Kommentarer