Avinors tall viser en liten nedgang i flytrafikken i Norge i mars måned på grunn av tidlig påske, men Oslo lufthavn og utenlandstrafikken øker.

Antallet reisende fra Norge til Spania økte me 13 prosent i mars måned. Bildet viser Norwegian og Vueling på Alicante – Elche Airport (bilde: ©otoerres)

Totalt reiste 4.308.026 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i mars måned. Det er ned 1,5 prosent, da 4.373.075 reiste i mars i fjor. Innlandstrafikken sank med 6,2 prosent, mens utlandstrafikken økte med 6,7 prosent.

På Avinor Oslo lufthavn steg flytrafikken med to prosent. Her gikk innlandstrafikken ned med 3,7 prosent, mens utlandstrafikken steg med hele sju prosent.

– Flere og mer attraktive utlandsruter gir oss vekst på Oslo lufthavn, noe som også er til fordel for næringslivet i Norge, som turistnæringen, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

– Påsken kom også to uker tidligere i år enn i fjor, og det påvirker flytrafikken noe. I påsken stopper forretningstrafikken innenlands opp.

Også på Bergen lufthavn steg utlandstrafikken med syv prosent, samtidig som trafikken totalt gikk ned med 1,2 prosent. Tromsø og Ålesund opplevde meget sterk vekst i utlandstrafikken, med henholdsvis 41 og 21 prosents økning.

– Flere utlandsruter som tiltrekker seg turister til Norge spiller inn her. Spesielt i Tromsø er det en veldig vekst i antallet turister som reiser for å oppleve nordlyset og vinteren i nord, og det ser vi helt klart på tallene, sier Spruit.

Spania på topp

Det mest populære reiselandet i mars var Spania med nesten 260.000 passasjerer, en økning på 30 000 fra mars i fjor. Reiser til Tyrkia er på full fart tilbake etter mange år med nedgang, og det er stor økning til De Forente Arabiske Emirater og Qatar.

– Mye av økningen til Dubai og Doha skyldes økt transfertrafikk til Asia, og Emiratene har også blitt et populært reisemål for nordmenn i påsken, sier Spruit.

Også Italia, Ungarn og Portugal har god prosentvis økning i mars.

Færre flybevegelser

Antallet flybevegelser på Avinors lufthavner gikk tilbake med 7,4 prosent i samme periode. 5000 færre flyvninger ble foretatt i mars. Antallet flybevegelser ved Oslo lufthavn gikk ned med 5,2 prosent, over 800 færre flyvninger enn i mars 2017.

– Det forteller oss at det er fullere fly som går fra våre lufthavner, og at flyselskapene utnytter kapasiteten sin enda bedre. Det er også flere store fly som opererer, spesielt på Oslo lufthavn. Det betyr en bedre økonomi for flyselskapene, og selvfølgelig sparer det miljøet for klimagassutslipp, sier Spruit.

Land 2017 2018 Endring Endring %
Spania 229 421 259 608 30 187 13 %
Danmark 221 233 209 873 -11 360 -5 %
Storbritannia 208 699 204 933 -3 766 -2 %
Sverige 144 606 140 037 -4 569 -3 %
Tyskland 130 840 142 383 11 543 9 %
Nederland 135 192 137 955 2 763 2 %
Polen 81 057 95 617 14 560 18 %
Frankrike 44 644 50 046 5 402 12 %
Finland 41 324 42 456 1 132 3 %
USA 39 437 43 548 4 111 10 %
Tyrkia 26 927 31 525 4 598 17 %
Litauen 26 182 28 236 2 054 8 %
Thailand 25 365 25 515 150 1 %
Sveits 23 953 23 634 -319 -1 %
Belgia 23 606 23 802 196 1 %
Latvia 22 788 23 493 705 3 %
Island 22 831 23 387 556 2 %
Italia 17 104 24 572 7 468 44 %
Østerrike 17 439 18 172 733 4 %
De forente Arabiske Emirater 14 953 19 405 4 452 30 %
Tsjekkia 14 673 17 840 3 167 22 %
Ungarn 13 078 18 441 5 363 41 %
Portugal 12 390 17 007 4 617 37 %
Qatar 11 776 17 086 5 310 45 %

Kommentarer