For 2019 kan Tysklands innkommende turisme bokføre rekordresultater for tiende år på råd: Ifølge foreløpige tall presentert av det nasjonale statistikkbyrået Statistisches Bundesamt, ble 89,9 millioner utenlandske overnattinger registrert i overnattingsbedrifter med minst ti senger. Det er 2,2 millioner flere internasjonale overnattinger enn året før, noe som tilsvarer en økning på 2,5 prosent.

Petra Hedorfer (©otoerres)

– Til tross for vanskeligere rammebetingelser som svakere økonomisk vekst i eurosonen, usikkerheten knyttet til Brexit, pågående handelskonflikter og klimadiskusjonen, øker tysk innkommende turisme. Gjennom å markedsføre Tyskland som destinasjon for kvalitetsturisme, konsekvent implementere vår digitale strategi samt ha et målspesifikt tematisk fokus i vår markedsføring, kunne vi sammen med våre partnere i 2019 begeistre enda flere turister, sier styreleder i Tysklands Nasjonale Turistkontor, Petra Hedorfer.

Les flere nyheter om Ferielandet Tyskland HER og HER, samt om Reiselandet Tyskland HER og HER

Kommentarer