Regjeringens tiltakspakke presentert 27. mars er på langt nær nok for å redde de kriserammede bedriftene i Trysil. Nå ber Destinasjon Trysil, sammen med flere norske fjelldestinasjoner, om kompensasjon for tapt dekningsbidrag etter at de ble tvunget til å stenge 13. mars og ut vintersesongen på grunn av koronasituasjonen.

Trysil - Hotell- Skibakke - Nattestemning
Aftenstemning i Trysil (Foto: Ola Matsson/Skistar)

Hyttekommuner i fjellene er av de som er hardest rammet i Norge av koronakrisen. Store deler av næringslivet i landets største skidestinasjon Trysil er nå i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon etter tvungen nedstenging fra fredag 13. mars og ut skisesongen. Nå fortviler reiselivet i Trysil etter at regjeringen la frem nye tiltakspakker 27. mars.

Stolheisen Skihytta Ekspress som ble åpnet i forbindelse med at Trysil i 2017 feiret 50 årsjubileum som skidestinasjon (Ola Matsson/Skistar Trysil)

I en undersøkelse gjennomført blant bedrifter i Trysil 24. mars oppgir 45 prosent å ha en reduksjon i omsetning på mer enn 80 prosent de kommende seks ukene. I kroner er dette anslått til 424 millioner kroner. Tar man med de indirekte virkningene kan tapet være opp mot 830 millioner kroner.

Gudrun Sanaker Lohne - Turistsjef - Destinasjon Trysil
Gudrun Sanaker Lohne (Foto: Destinasjon Trysil)

– Netto driftsresultat genereres i stor grad nettopp i perioden mars til april, og er med på å holde liv i bedriftene gjennom lavsesongen. Mange virksomheter har ikke grunnlag for å åpne opp igjen før til jul og vil ikke få nye inntekter før desember 2020, forteller Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

Ber om kompensasjon for tapt dekningsbidrag

En ny bedriftsundersøkelse besvart av 80 næringsvirksomheter i Trysil (gjennomført av Destinasjon Trysil 29. mars), svarer 57 prosent at tiltakspakken som ble presentert 27. mars bare delvis vil hjelpe virksomhetene på kort sikt. 20 prosent mener den ikke vil hjelpe de i det hele tatt verken på kort eller lang sikt.

– Kompensasjon for en andel av faste utgifter vil på langt nær være nok til å holde liv i mange av våre bedrifter. Vi ber derfor om ytterligere kompensasjon for tapt dekningsbidrag på grunn av tvungen nedstenging, forteller Sanaker Lohne.

Trysil er en spesialisert reiselivskommune der reiselivet legger grunnlaget for over 45 prosent av verdiskapingen og 54 prosent av sysselsettingen i kommunen. I Trysil er 80 prosent av de kommersielle overnattingene fra utenlandske gjester. Det setter Trysil i en særstilling i reiselivet i Norge og bidrar til at destinasjonen rammes spesielt hardt. 

– Vi må få på plass tiltak som både kan få selskapene gjennom krisen, men også ut av den. Vi sender derfor et nytt brev til Stortinget og fylket der vi ber om flere tiltak som må på plass umiddelbart for å redde næringslivet i Trysil, sier Sanaker Lohne.

Trysil har 90 kilometer med preparerte langrennsspor i og rundt Trysilfjellet, 500 kilometer totalt i Trysil. (Foto: Hans Martin Nysæter)

Dette er tiltakene som Trysil mener skal til for å redde næringslivet i Trysil:

1. Gi ytterligere kompensasjon for tapt dekningsbidrag på grunn tvungen nedstenging. Stat og kommune har fra 13. mars stengt ned store deler av næringslivet i Trysil. Myndighetene må derfor håndtere situasjonen på samme måte som for en avbruddsforsikring.

2. Gjør ordningen ift. kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet gjeldende fra 13. mars 2020 og til neste vintersesong, for å sikre det sårbare reiselivets fremtid. 71 % av bedriftene svarer at to måneder ikke er tilstrekkelig. Det må også sikres at enkelpersonforetak faller inn under ordningen som lanseres.

3. Reduser arbeidsgiveravgiften med 4%-poeng i første omgang for hele 2020 og sett lav merverdiavgift til 5 prosent ut 2020 og for perioden 2021-23.

4. Sikre destinasjonsarbeidet og støtte til næringslivet på lokalt nivå, ved å kompensere for bortfall av næringslivets medlemsbidrag tilsvarende 5,6 millioner kroner. Dette vil sikre at næringslivet har sitt nettverk som støtter de gjennom krisen og at destinasjonen kan forberede markedstiltak som iverksettes når det er mulig. Slik sikrer vi at næringslivet kommer så raskt som mulig i gang igjen og at skadeomfanget reduseres.

5. Massivt øke markedsføringsmidlene for å markedsføre fyrtårnene i Norge i utlandet, for å sikre opprettholdelsen av eksportandelen på 80 % i Trysils reiseliv.

6. Etablere tilskuddsordninger for å iverksette og opprettholde investeringer og utviklingsprosjekter på destinasjonene og styrke de regionale utviklingsmidler til fylkene.

Les også: Dramatiske konsekvenser for Trysil – ber om krisepakke til en særlig utsatt reiselivskommune

Flere relaterte saker finner du HERHER og HER

Kommentarer