Eierskapet til Widerøe fisjoneres ut av Torghatten ASA. Årsaken er salget av ferjevirksomheten i Torghatten til det svenskbaserte oppkjøpsfondet EQT Group. Eierskapet i Widerøe vil ivaretas av de samme aksjonærene som i dag gjennom et nytt holdingselskap – Flyco – som vil være eier av 66 % av Widerøe.

Widerøe - Bombardier Q400NG - Landing - Stavanger lufthavn
Widerøes Bombardier Q400NG (foto: ©otoerres)

Det svenskbaserte oppkjøpsfondet EQT vil kjøpe ferjevirksomheten i Torghatten ASA for 8.6 milliarder NOK eller kroner 175 per aksje. EQT ble stiftet i Sverige i 1994 og er idag et internasjonalt oppkjøpsfond med 15 kontorer verden over – fra New York i vest til Singapore, Hong Kong og Shanghai i øst, melder NRK – Nordland.

Handelen omfatter ikke Torghattens eierandel i Widerøe. Utfisjoneringen av Widerøe vil sikre at selskapet fremdeles vil være det eneste 100 prosent norskeide flyselskapet som opererer i Norge.

– Flybransjen står midt oppi den største krisen i nyere historie. Det er derfor svært tilfredsstillende at dagens eiere fortsetter på eiersiden og ønsker å fortsette satsningen på Norges eneste heleide, norske flyselskap, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøes Flyveselskap.

Stein Nilsen (foto: ©otoerres)

– For Widerøe innebærer dette ingen endring i forhold til dagens situasjon. Vi vil fremdeles ha lokale og svært kapitalsterke eiere i ryggen som har god kjennskap til bransjen generelt og selskapet spesielt. Dagens Torghatten aksjonærer sikrer sammen med Fjord 1’s 34 % eierandel et stabilt Norsk eierskap i Widerøe. Dette er en stor fordel for konsernet som helhet og gjør oss trygge på at vi skal få fortsette å utvikle selskapet, avslutter Nilsen.

Endringene for Torghatten har ingen praktisk konsekvens for den daglige driften i Widerøe, og den vil fortsette som normalt. 

Les også: SAS selger seg helt ut av Widerøe (juni 2016)

Flere saker om Widerøes Flyvselskap finner du HER

Kommentarer