Flere enn fire millioner reiste over Avinors lufthavner i august. Det er noen flere enn samme periode i fjor. Særlig ved Oslo Lufthavn var veksten betydelig.

Jasper Spruit (avinor.no)

Jasper Spruit (avinor.no)

Sammenliknet med fjoråret, gikk antall reisende på Avinors lufthavner i august opp med 1,7 prosent. Utlandstrafikken økte med 1,6 prosent, mens innlandstrafikken økte med 2,2 prosent. Totalt reiste 4 643 236 passasjerer over Avinors lufthavner i august.

Vekst i trafikken mellom Oslo Lufthavn og Nord-Norge

Trafikken på Oslo lufthavn steg med fem prosent til toltalt 2.390.158 passasjerer. Fremganger var fordelt med  6,1 prosent på innenlands og 3,4 på utenlands. Antall passasjerer på alle de 12 største innenlandsrutene øker:

– Vi ser at Oslo Lufthavn blir et stadig viktigere knutepunkt for flytrafikken til og fra Norge. Veksten på rutene til Nord-Norge fortsetter slik den har gjort de siste månedene, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Det er særlig vekst på rutene til Tromsø (11,4 %) og Bodø (11,3 %). Veksten på rutene fra Oslo Lufthavn gjenspeiles også i den generelle veksten på de to flyplassene som hadde en vekst på henholdsvis 8,8 % og 6,2 %.

Kommentarer