Transportföretagen delar Anders Sundströms kritik om en kraftigt eftersatt infrastruktur och för låga satsningar på ökad flygkapacitet för Arlanda flygplats, i rapporten Mer flyg och bostäder. Men menar att ytterligare en bana inte är svaret utan efterlyser istället en långsiktig strategi för flyget.

Till remissvaret

– Sverige saknar i dag en långsiktig strategi som i tillräcklig omfattning tar hand om den fördubbling av flygtrafiken som troligtvis kommer ske betydligt tidigare än prognoserna förutspår. Att flytta över trafiken från Bromma kommer inte vara möjlig till 2038 om inte Arlandas kapacitet har säkerställts med möjlighet att ensamt tillgodose flygbehovet i regionen, säger Mattias Dahl.

– Flygets infrastruktur är kraftigt eftersatt och de satsningar som görs i dag är långt ifrån tillräckliga för nuvarande och förväntad efterfrågan på flygresor. Frågan är så viktig för hela vårt samhälle att den måste lyftas till nationell nivå istället för som i dag avgöras av Swedavia, säger Mattias Dahl, vd, Transportföretagen.

Anders Sundström föreslår i rapporten en ny bana som svar på kapacitetsbristen, något Transportföretagen är emot.

– Vi anser inte att en utbyggnad av ytterligare en bana är motiverat. Jämfört med andra flygplatser bör Arlanda kunna hantera 60 miljoner passagerare med nuvarande banor. Utbyggnaden innebär i praktiken en ny flygplats för att ersätta Bromma, men leder inte till någon ökad kapacitetsutveckling för flyget i Stockholmsområdet, säger Mattias Dahl.

Vid sidan av utredningen pågår en utredning om en nationell flygskatt som också kommer slå mycket hårt mot det svenska flyget.

– Det är obegripligt att regeringen vill införa en straffskatt för svenskt flyg. Utan att leda till några som helst miljömässiga vinster eller förbättringar kommer tillgängligheten försämras och gynna flygbolag och flygplatser utanför Sverige, säger Mattias Dahl.

Kommentarer