– Årets utgave av B2B workshopen TravelMatch, må kunne karakteriseres som en suksess, basert på observasjoner og kommentarer fra deltagerne, hevder prosjektleder Arne Sundt-Bjerck.

Mer enn 300 aktører fra kjøper- og selgersiden deltok på det nylig avholdte B2B arrangementet på Telenor Arena. Dette gjør TravelMatch til det klart største arrangementet i sitt slag med fokus på utgående trafikk.

Et rekordantall på ca. 140 aktører deltok denne gangen, og disse omfattet et stort spekter av nasjonale og regionale turistkontorer, internasjonale flyselskaper, incoming agenter, hoteller og hotellkjeder etc., og fortsdatt var det mange på venteliste som ikke fikk plass.

— Interessen for det norske marked er fortsatt meget stor, sier Arne Sundt-Bjerck, som kan melde om mange henvendlser fra aktører også etter at registreringen stengte medio oktober.

— Vi kunne helt ha økt antall deltagere betydelig, men dels er plassen begrenset, og dels er det viktig for oss å finne en riktig balanse, både mellom kjøpere og selgere, og innen de ulike geografiske områdene.

– Også blant kjøperne er interessen økende, og mange representanter fra reisebyråer, turoperatører, eventselskaper og andre aktører deltok på årets workshop, sier Sundt-Bjerck.

Årets utgave av TravelMatch hadde en hoveddel med forhåndsbookede møter og i tillegg en sekvens med fri flyt, der man kunne ta kontakt for en dialog uten å ha booket møte på forhånd.

— Selv om vi ikke har et helt nøyaktig tall, ble det på årets TravelMatch gjennomført mer enn 1.000 møter mellom eksisterende og potensielle samarbeidspartnere på kjøper- og selgersiden.

– Vi merker tydelig at TravelMatch nå er i ferd med å bli godt innarbeidet etter at det er gjennomført 6 ganger, og at det står på prioriteringslisten til flere både store og små bransjeaktører.

Likevel har Sundt-Bjerck et lite hjertesukk når det gjelder deler av bransjen.

— Vi er ganske overrasket over at det fortsatt er ganske mange norske aktører som ikke prioriterer deltagelse på TravelMatch, til tross for at de her finner et så stort spekter av potensielle partnere under samme tak og i en konsentrert og organisert form!

— For mange er det åpenbart mer fristende å bruke penger på å besøke internasjonale messer i utlandet enn å besøke TravelMatch på Telenor Arena, der kostnaden for de fleste er en bussbillett fra sentrum….!

— Det ene utelukker selvsagt ikke det andre, avslutter Sundt-Bjerck, men vi er fortsatt litt overrasket over prioriteringene, eventuelt mangel på sådanne…

Kommentarer