2020 har så langt vært preget av en form for unntakstilstand, i verdenssamfunnet generelt og i reiselivsnæringen spesielt! Selv om vi nå kan skimte «et lys i enden av tunellen», er det liten tvil om at dette blir et kriseår for næringen.

TravelMatch - 2020 -Oslo Kongresssenter
Fra TravelMatch 2020 (bildekilde: travelmatch.no)

I dette perspektivet er det viktigere enn noen gang å løfte blikket og se fremover, og arrangøren prøver derfor å gjøre TravelMatch 2021 til en slags «ny start» for internasjonalt reiseliv fra Norge.

– Kanskje blir dette arrangementet viktigere enn noen gang, med sikte på å skape etterlengtet ny vekst i næringen, spør prosjektleder Arne Sundt-Bjerck.

Reiselyst og utenlandsreiser

Selv om denne har fått «et skudd for baugen» akkurat nå, er det liten tvil om at reiselysten hos mange fortsatt vil være sterk i fremtiden. Usikkerheten knytter seg blant annet til restriksjoner i form av reiseråd og grensekontroll, men dette vil tross alt være av forbigående karakter.

Og utviklingen er positiv i de fleste land, og det er viktig å erkjenne at mange av landene vi kan tenkes å reise til har langt mindre spredning av smitte enn vi har i Norge.

Møteplasser viktigere enn noen gang

Nettverk er viktig i mange næringer, men i reiselivsnæringen er det helt avgjørende å ha et godt nettverk og solide samarbeidspartnere. Det har nok mange erfart i den helt spesielle situasjonen vi har, både på godt og vondt. Nettopp dette gjør arenaen som TravelMatch representerer enda viktigere nå.

Planlegger for det 10. TravelMatch

Som en konsekvens av dette, jobber arrangøren aktivt med opplegget for TravelMatch 2021, som er det 10. i rekken, og som også denne gangen vil foregå på Oslo Kongressenter.

Datoen er fortsatt torsdag 28. januar, og arrangøren har allerede registrert stor interesse for å være med.

Hensyn til smittevern

Når TravelMatch går av stabelen i januar 2021, forventer arrangøren at mange tiltak og restriksjoner er fjernet eller i alle fall modifisert. Uansett vil TravelMatch som arrangør, i samarbeid med Oslo Kongressenter, selvsagt sørge for at gjennomføringen skjer i trygge former og i tråd med de retningslinjer som gjelder.

Viktig å få i gang virksomheten igjen

– Mens mange av aktørene i bransjen må fokusere på å overleve og etablere ny aktivitet, føler vi det som vårt ansvar å bidra til å tilrettelegge for nettverksbygging og forretningsutvikling med tanke på fremtiden, avslutter Sundt-Bjerck.

Les mer om TravelMatch HER – Flere saker om Travelmatch finner du HER

Kommentarer