Långresor till solen efter pensioneringen är lockande för många, men med fler resenärer följer också fler olyckor. Sedan 2007 har antalet svenska pensionärer som skadar sig utomlands mer än tredubblats. Under förra året behövde 14 procent av de skadelidande hjälp med hemtransport.

Caroline Uliana (if.se)

Caroline Uliana (if.se)

Hösten och vintern är en tid då allt fler passar på att åka på långresor utomlands när de gått i pension. Vissa skriver ut sig ur Sverige och flyttar permanent till andra länder, andra åker under några månader för att sedan vara hemma under resten av året. Pensionsmyndigheten skickade under förra året pengar till 138 00 svenska pensionärer som bor utomlands under kortare eller längre perioder.

Men med fler personer utomlands kommer tyvärr också fler missöden. Antalet skador i utlandet bland If-kunder över 65 år har ökat med 79 procent de senaste fem åren. Det visar siffror från SOS International. Jämför man med 2007 har antalet mer än tredubblats. Förra året anmäldes 1 578 fall – de vanligaste länderna att drabbas i är Spanien, Turkiet och Thailand.

– Ett aktivt liv, kanske i ett klimat som inte liknar det hemma, har ju oändligt många fördelar. Men det kan också innebära påfrestningar, och om olyckan skulle vara framme är det viktiga är att ha en hemförsäkring. Förutom att man får ersättning för vårdkostnader får man också hjälp med ombokningar och annat praktiskt, och inte minst vilken besked om vilken vårdinrättning man ska välja. Det kan vara väldigt viktigt om man är i ett land där kvaliteten på sjukhusen kan variera, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Av de 1 578 If-kunder över 65 som fick hjälp av SOS under förra året behövde 223 flygas hem – antingen på ett vanligt trafikflygplan eller med ambulansflyg. Hemtransporter, särskilt de på specialplan, kan bli mycket dyra för den som inte har försäkringsskydd.

– Ambulansflyg hem från Thailand kan kosta en miljon kronor medan sjukhusvård kan hamn på 25 000 kronor per dygn. Utan försäkring faller den kostnaden på personen själv så det är otroligt viktigt att ha en giltig försäkring, säger Caroline Uliana.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller i 45 dagar. Ska man vara borta längre än så måste teckna ett utökat reseskydd.

Kommentarer