Projektet Visit Arctic Europe överträffar alla förväntningar och det gränsöverskridande samarbetet mellan de nordligaste destinationsbolagen i Sverige, Finland och Norge är en succé. Projektet har gett 33 000 nya gäster till regionen, eller ungefär 38 miljoner Euro i inkomster.

Visit Arctic Europe seminarium i Rovaniemi, Finland (bildkälla: Visit Arctic Europe)

I augusti 2014 tog Finnish Lapland Tourism Board initiativet att kalla Nord-Norskt Reiseliv och Swedish Lapland Visitors Board till samtal om utökat samarbete över gränserna. Aktörerna hade förstått att den regionala besöksnäringen stod inför liknande utmaningar och en ökad efterfrågan på gränsöverskridande resande. En nyckel för att lösa dessa utmaningar fanns i utökat samarbete.

Utifrån det första mötet organiserades ett projekt där de gemensamma beröringspunkterna var att arbeta med: stärka företagens nätverkande, öka tillgången på internationell expertis, öka inresandet från utvalda marknader samt utveckla tillgängligheten till och inom det arktiska området.

Projektledare Rauno Posio (bildkälla: Visit Arctic Europe)

Projektet Visist Arctic Europe, eller VAE, hade en budget på 6,4 miljarder Euro, genom 90 privata aktörer, områdets offentliga medel och Interreg Nord. Budget delades upp i olika områden. Fokus är samarbete över gränserna, forskning och utveckling, utökad tillgänglighet och marknadsföring.

Projektet tog fram arbetssätt för att marknadsföra områdets 18 flygplatser, för att öppna nya direkta flyglinjer från världsmarknaden. Lika viktigt för tillgängligheten var hur projektet arbetade med att underlätta för resande inom regionen, mellan länderna, över gränserna. Något de internationella gästerna söker.

Erika Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board (Foto: Göran Wallin)

– Tillsammans med Nord-Norskt Reiseliv och Finnish Lapland Tourist Board, såg vi möjligheten att öka resandet till den arktiska delen av Europa. Vi vet att intresset för vårt område är stort och tror att vi har allt att vinna på samarbete över gränserna. Något som nu bevisats i de goda resultaten, i bland annat ökade gästnätter in till området, säger Erika Mattsson, VD på Swedish Lapland Visitors Board

Under två år har de involverade företagen utbytt erfarenheter, skapat nätverk, byggt resepaket över gränserna, utvecklat höstsäsongens utbud och marknadsfört sig tillsammans. De nordliga universiteten har bidragit med kunskap inom framtidens resebeteenden, digitala trender och pekat ut hinder som finns för gränsöverskridanden samarbeten.

– En reflektion från min sida, som jobbat länge i branschen, är hur snabbt vi lyckats öka antalet cross-border paket och därigenom antalet nya gäster. Jag är fortsatt övertygad om att framtiden ligger i att skapa möjligheterna för våra gäster att ta del av fler än ett lands upplevelser i en och samma resa, säger Dan Björk, projektledare för Swedish Lapland Visitors Boards del i Visit Arcitc Europe.

Visit Arctic Europe seminarium i Rovaniemi, Finland (bildkälla: Visit Arctic Europe)

En majoritet av budgeten har använts till marknadsbearbetning. Under projektet har 252 olika representanter från turoperatörledet besökt regionen. I juni samlades 72 turoperatörer på en internationell säljworkshop i Luleå. Utfallet har varit gott, 70 % av deltagarna har skapat nya resepaket och 50 % har bokningar redan till denna vintersäsong.

Tolv olika reseoperatörer från Benelux, Schweiz, Tyskland och Österrike har förbundit sig till att ta fram nya produkter och marknadsföring för området kommande tre år.

Det gränsöverskridande projektet, mellan Norge, Finland och Sverige, har bidragit till 33000 nya resenärer, eller 255 000 gästnätter. Något som i sin tur bidraget till inkomster på närmare 38 miljoner Euro, eller skapat 400 jobb.

Restaurang i Jokkmokk (©otoerres)

Läs också: Stor interesse for arktiske grensekryssende turer fra europeiske turoperatører

Nationella besöksnäringsorganisationer, som Visit Sweden, har implementerat projektet i sin bearbetning av framtidsmarknader som Kina och USA. Här har man vänt sig till en mer high-end målgrupp (lyx) och intresset från turoperatörer har varit stort. Deltagare i och omkring projektet ser värdet av en fortsättning för fortsatt arbete tillsammans.

Projektet Visit Arctic Europe avslutas nu med ett seminarium i Rovaniemi, på Arktikum den 22 november. Tillsammans ska involverade företag, projektpartners och finansiärer sammanfatta projektets resultat och framgångar. En viktig framtidsfråga blir förstås viljan att fortsätta med ett VAE II, där fokus kommer att vara produktutveckling för hela året. Något företag såväl som finansiärer varmt välkomnar.

Läs också: Prosjektet Visit Arctic Europa har som målsetning å oppnå 100 000 nye overnattinger i den nordlige regionen

Websajten till VAE- Visit Artic Europe finns HÄR 

 

Kommentarer