Øystein Trevland, Vestfold, er valgt til ny leder i Norges Taxiforbund. Valget skjedde med akklamasjon på landsmøtet i Bergen lørdag 3. oktober

Ny ledelse i Norges Taxiforbund: Leder Øystein Trevland og direktør Kristin Male. (taxiforbundet.no)

Knut Thomassen har vært styreleder de siste fire årene, og stilte ikke til gjenvalg.

Det øvrige styret er: Nestleder Arve Halvorsen,Bergen, Bent Skogli, Østfold, Glenn Tuxen, Oslo (ny), Roger Kjønstad, Nord-Trøndelag, Simen Sterud, Oppland, og Jon Ragnar Nilsen, Nordland . 1. vara Ali Rafaqat, Oslo. 2. vara Frode Sørensen, Vest-Agder. Varamedlemmene er fast møtende i styret.

Ny direktør, Kristin Male, tiltrådte dagen før landsmøtet, den 1. oktober. Avgått direktør Lars Hjelmeng fortsetter i annen stilling i forbundet.

Kommentarer