– Våra livsviktiga funktioner för exempelvis ambulansflyg, brandflyg och Försvaret, påverkas inte av att linjetrafiken till Stockholm tillfälligt ligger nere på grund av Coronasmittan, säger Anna Råhnängen som är flygplatschef på Trollhättan Vänersborgs flygplats.

Att stora delar av Sverige stänger ner, betyder inte att Trollhättan Vänersborgs flygplats gör det.

– En viktig del av vårt uppdrag är att sköta en rad samhällsnyttiga funktioner, förklarar Anna Råhnängen.

Det handlar bland annat om ambulansflyg, för både patienter och transporter av organ för transplantationer.

– Vi är också en del av brandflyget som får en extremt betydelsefull roll om det blir en torr vår med ökade risker för skogsbränder”.

Även för Polisens helikoptrar är det väsentligt att ha tillgång till flygplatsen.

Vid sidan av detta är Trollhättan Vänersborgs flygplats också ibland reservflygplats för Försvarsmakten F7 i Såtenäs. Även flyg till Landvetters flygplats utanför Göteborg kan landa i Trollhättan Vänersborg vid exempelvis dåligt väder.

– I de här avseendena fungerar allt som vanligt, konstaterar Anna Råhnängen.

– Vårt fokus under den tid som linjetrafiken ligger nere, blir att behålla vår mycket kompetenta och specialutbildade personal”.

– Att de finns kvar hos oss när Coronasmittan släpper sitt grepp blir avgörande för att vi snabbt ska komma igång igen”.

Styrelsens ordförande Paul Åkerlund understryker att flygplatsen har god ekonomi som ger bolaget förutsättningar att klara en tillfällig nedgång.

– Trots att linjetrafiken tar en paus ska vi kunna upprätthålla våra samhällsnyttiga funktioner.

Kommentarer