Norsk og utenlandsk reiselivsnæring tror på en god norsk turistsommer, ifølge Turistbarometeret til Innovasjon Norge. En vedvarende lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong, har skapt høyere forventninger til årets sommersesong enn på lenge.

Ved inngangen til sesongen tror 84 prosent av de spurte at årets sommersesong blir på samme nivå eller bedre enn i fjor, mens 12 prosent tror den vil bli mye bedre. Kun 17 prosent tror på en nedgang. Ekspertpanelet som består av norsk og utenlandsk reiselivsnæring blir i undersøkelsen bedt om å vurdere årets sommersesong opp mot fjorårets sesong. Fjorårets sommersesong endte med en økning fra utlandet på ti prosent og seks prosent flere norske kommersielle gjestedøgn.

Per-Arne Tuftin (Innovasjon Norge)

Per-Arne Tuftin (Innovasjon Norge)

– Det er oppløftende å se at så mange både norske og utenlandske reiseeksperter tror at årets sommersesong vil bli bedre eller på samme nivå som i fjor. Dette er spesielt positivt når prognosene kommer på toppen av en god sesong. Vi håper en lav kronekurs og en større interesse for Norge både fra utlandet og fra det norske markedet, vil resultere i tidenes sommersesong, regnet både i forbruk og overnattinger, sier en forventningsfull reiselivsdirektør, Per-Arne Tuftin om de positive prognosene.

Viktige markeder tror på vekst

Sommerprognosene viser en stor optimisme fra flere viktige reiselivsmarkeder. Blant de tyske respondentene forventer hele 68 prosent at årets turisttrafikk fra Tyskland blir bedre enn i fjor. Tyskland er det største volummarkedet for Norge i sommersesongen, og etter flere år med nedgang i tyske gjestedøgn, var det i fjor sommer en økning på syv prosent tyske kommersielle gjestedøgn.

– Mye tyder på en etterlengtet vekst fra det tyske markedet i år, hvor flere tyskere vil realisere sin drøm om en Norgesreise. Den lave kronekursen spiller selvfølgelig en rolle, men vi har også lagt et ekstra trykk på det tyske markedet i år, gjennom større kampanjer og et forsterket presse- og bransjearbeidet. Våre partnere i Tyskland melder om svært gode bookingtall i forkant av årets sommersesong sammenlignet med i fjor, sier Manuel Kliese, markedssjef i Tyskland.

Optimismen råder også i Sverige, Nederland og Storbritannia som er viktige markeder for norsk reiselivsnæring.

Amerikanerne kommer

Etter fjorårets rekordår for amerikanske turister til Norge, som endte med en vekst på 35 prosent målt i kommersielle gjestedøgn, er optimismen høy blant de amerikanske turoperatørene som deltok i undersøkelsen. Samtlige er overbevist om at fjorårets økning i amerikanske gjestedøgn, fortsetter i sommer.

Oppmerksomheten i USA er rekordstor, og det snakkes mye om Norge både i media, bransjen og blant reisende generelt. Vi merker en større pågang fra bransjen som forteller at de selger godt, noe som lover veldig godt for gode resultater også i år, sier Tuftin.

De russiske operatørene som deltok i undersøkelsen er, som forventet, de mest pessimistiske. Av de spurte tror hele 82 prosent tror at årets sommersesong vil by på nedgang i antall russiske gjestedøgn.

Fakta om Norges Turistbarometer:

  • Turistbarometeret gir en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på markeder og bransjer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 21. april- 25. mai 2015. 116 deltok i undersøkelsen.
  • De som deltar i undersøkelsen har i løpet av de siste 12 måneder vært med i Innovasjon Norges kampanjer og aktiviteter, med unntak av de norske incoming operatørene.
  • Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, incoming-operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder.
  • Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen.
  • Dette er den 25. gang Norges Turistbarometer gjennomføres.

Kommentarer