Trysil har bygd seg opp til en av Skandinavias største stisykkeldestinasjoner på kort tid. Nå tar de steget videre og vil investere minst 25 nye millioner kroner i Trysil Bike Arena.

Trysil Bike Arena (Foto – Hans-Martin Nysæter/Destination Trysil).

Det var i 2014 Trysil tok fart og startet investeringene i bygde og tilrettelagte sykkelstier. Til nå har de investert 19 millioner kroner i sykkelprosjektet, som har bidratt til både flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i Trysil.

I 2020 vil vi ha investert 25 millioner kroner i sykkelprosjektet vårt. Det har vært en suksess, og mange mener vi har funnet nøkkelen for vinterdestinasjoner til å skape en mer bærekraftig helårsdestinasjon. Det bygges tilrettelagte sykkelstier- og parker på over 20 steder i Norge akkurat nå, forteller Olve Norderhaug, prosjektleder for Trysil Bike Arena.

– Hvis vi skal beholde markedsposisjonen vår så kan vi ikke si oss fornøyde nå. Derfor jobber vi med en ny masterplan som sier at vi skal minst doble investeringene frem til 2030.

Hovedtrekkene i planene til Trysil er å bygge enda flere varierte og spennende sykkelstier.

– Gullia, som er vårt mest populære område i dag, skal bli større og få flere stier. Vi planlegger også noen nye, spektakulære elementer. Det blir enda mer moro i GT Bike Park, blant annet en ny og enda større asfaltert pumptrack. Her vil det være muligheter for å kjøre internasjonale pumptrack-konkurranser, forteller Norderhaug.

Olve Norderhaug i sving under Trysil Bike Festival i 2018 (Foto: Fredrik Otterstad/Trysil)

Mer heisbasert sykling

En brukerundersøkelse som ble gjennomført i fjor høst viste at stisyklistene i Trysil ønsket seg mer heisbasert stisykling. I dag finnes det kun en sti, Magic Moose, som er best tilgjengelig med sykkelheis opp.

– Vi ønsker å utnytte Trysilfjellet enda mer på sommerstid. Derfor vil vi bygge fem nye sykkelstier der skiløypene går om vinteren. Disse vil være gradert blå, rød og svart. Når dette står ferdig vil vi ha to såkalte «Top To Valley» stier som går helt fra toppen av Trysilfjellet og ned til Turistsenteret igjen, der heisen starter. Her kan vi kjører både utfor- og endurokonkurranser som kan tiltrekke masse folk til Trysil, forteller en ivrig Norderhaug.

De siste årene har Destinasjon Trysil tatt initiativ og utfordret kommune, fylkeskommune og næringsliv til i fellesskap å satse høyt på å etablere en ny sykkelopplevelse i Norge. Resultatet har blitt en unik stisykkelopplevelse i Skandinavia. Når produktet er ferdig utviklet vil man skille seg ut i Nord-Europa med en tilrettelagt opplevelse for hele familien. (Foto: Hans Martin Nysæter/Destinasjon Trysil)

Skal blåse mer liv i nordsiden av fjellet

I Fageråsen, som ligger på nordsiden av Trysilfjellet, fortsetter også stisykkelutviklingen.

Denne siden av fjellet får sin egen sykkelpark i år, Fjellflyten som åpnet i fjor, skal forlenges, det blir en kontursti fra Nordre Kanken og Fjellrunden, en 13 kilometer lang tursti rundt fjellet, skal bli enda bedre.

Det er også planer om enda flere tilrettelagte sykkelstier for el-sykling i dette området.

– Vi ser allerede at det planlegges andre sommeraktiviteter i dette området, som et resultat av sykkelutviklingen.

Egne områder med dirtpark og rundbane

Trysil merker en økning i antall treningssamlinger med rundbanesyklister.

– Det er viktig at vi også utvikler gode treningsforhold til sykkel- og treningsgrupper som ønsker å komme til Trysil. I vår neste masterplan vil vi derfor legge inn gode treningsanlegg for rundbanesyklister, forteller Norderhaug.

I tillegg vil Trysil satse enda mer på lokal rekruttering. Det skal de gjøre med å bygge en såkalt dirtpark med hopp og elementer som kan sammenlignes med en skipark.

– Vi ser at det er en type anlegg som ungdommene vil ha, og vi ønsker å videreutvikle planene for en slik park i samarbeid med lokale ungdommer, sier Norderhaug.

Plasseringen av denne er ikke avklart ennå, men en kommunal eiendom i tilknytning til lysløypeanlegget i Grimsåsen er aktuell.

Knytte sentrum og stisykkelproduktet sammen

Til nå har sykkelutviklingen i Trysil hovedsaklig vært fokusert utenfor Trysil sentrum. I den nye masterplanen blir sentrum en mye mer integrert del av sykkelprosjektet.

– Vi ønsker å ha et levende sentrum, så da må vi også lede stiene våre ned dit. Det skal vi jobbe videre med. I tillegg ønsker vi at det skal etableres sykkelparker der, og tilrettelagte sykkelfasiliteter som sykkelstativer- og vask, forteller Norderhaug.

Episke opplevelser

Stisykkelprosjektet ønsker også å støtte sykkelutviklingen i andre områder i kommunen. Fulufjellet i Ljørdalen er et eksempl på et område som allerede er i gang med planleggingen av bygde og tilrettelagte sykkelstier.

– Det er veldig positivt at det er flere i Trysil som vil ta sykkelprosjektet videre i sine områder. Vi støtter andre prosjekter i kommunen med både kompetanse og erfaringer. Sammen skal vi lage episke sykkelstier og skape uforglemmelige opplevelser – opplevelser gjestene våre lengter tilbake til, smiler Norderhaug.

Flere saker om Trysil finner du HER

Kommentarer