TUI Nordic retter økt fokus på bærekraftighet og ansetter Anna Kiefer som ny Sustainability Manager. Med bred internasjonal erfaring fra bærekraftighetsarbeid i blant annet Kina og Malaysia, vil Anna nå være ansvarlig for TUIs bærekraftighetstrategi i Norden. TUI fokuserer på å redusere klimautslipp, skape positiv endring og lede arbeidet innen mer bærekraftig turisme.

Anna Kiefer (bildekilde: tui nordic)

– Å reise gir oss en fantastisk mulighet til å se og oppleve andre deler av verden. Turisme skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd. Samtidig er miljøspørsmålet i vår bransje noe vi må ta på alvor. Å være en bærekraftig bedrift er viktigere enn noen sinne. Mitt oppdrag er å bidra til å styrke vårt strategiarbeid og at vi som selskap når de målene vi har satt oss. Jeg ser frem til å få bidra til at morgendagens reiser blir så bærekraftige som mulig, sier Anna Kiefer.

Internasjonal bakgrunn fra bærekraftighet og strategiutvikling

Tidligere har Anna Kiefer blant annet arbeidet med miljødrevet forretningsutvikling, fremtidsstudier og strategiutvikling. Hun har vært prosjektleder for Corporate Social Responsibility Centre (CSR) på den svenske ambassaden i Beijing, et senter som fremmer bærekraftig entreprenørskap i Kina og posisjonering av Sverige innen bærekraft.

– Hos TUI er bærekraftig utvikling høyt prioritert. Vi har et ansvar overfor våre kunder og vår bransje. Vi jobber kontinuerlig med innovasjon og ny teknologi, digitalisering og ulike sertifiseringer for å være i forkant. Med Anna Kiefer styrker vi vår beredskap for fremtiden og fokuserer videre på miljø og samfunnsansvar. Annas internasjonale erfaring komplimenterer våre ambisjoner om bærekraftig turisme og utvikling, sier Alexander Huber, CEO TUI Nordic.

 

Kommentarer