For 150 år siden var Tuneskipet det første norske vikingskipet som ble gravd ut og bevart. Nå kommer det på 13 millioner frimerker.

(bildekilde: posten.no)

Tuneskipet var en arkeologisk sensasjon da det ble gravd ut i 1867, og er fortsatt en av Norges mest kjente historiske gjenstander. De ble funnet på Haugen gård i Rolvsøy i nåværende Fredrikstad kommune. Navnet kommer av at gården lå i Tune herred for 150 år siden.

— Tuneskipet er en viktig del av norsk historie, og har gitt oss mye kunnskap om hvordan livet var på 900-tallet, da det ble bygget. At Posten Norge nå gir ut to frimerket hvor skipet er motiv, gjør at jeg tror at interessen for skipet blir enda større, sier arkeolog Knut Paasche ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Han har skrevet doktorgrad på Tuneskipet, og har også rekonstruert det. Det originale funnet ligger i dag i Vikingskipshuset i Oslo.

Det ene frimerket som gis ut består av foto av Tuneskipet slik det er i dag, og en tredimensjonal 3D-gjengivelse etter Knut Paasches rekonstruksjon. Det andre frimerket viser Karl Fredrik Kellers akvarell av Tuneskipet til havs.

(bildekilde: posten.no)

Begge frimerkene har valør for A-post, og kan dermed brukes til å sende vanlige brev under 20 gram i Norge. Frimerkene er i salg fra fredag 21. april.

150 år siden utgravingen av Tuneskipet

Nummer:                           NK 1956—1957
Motiv:                                Foto og tegning, akvarell av skipet til havs
Utforming:                         Kristin Granli
Foto:                                  NK 1956: © Atle Jarto Johnsen.
Akvarell:                            NK 1957: © Karl Fredrik Keller
Verdier:                             Kr 13,00 (A-Innland) x2
Opplag:                             6 570 000 av hvert frimerke
Trykk:                                Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Kommentarer