Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) lyktes nok en gang med å erobre topplasseringen på Green Globe-programmet. Fem år på rad har Green Globe hedret DZT med gullstatus.

Petra Hedorfer under GTM 2016 i Magdeburg (©otoerres)

Petra Hedorfer, styreleder i DZT utdyper:

– Vi posisjonerer Reiselandet Tyskland som en destinasjon med mangfoldige, troverdige og pålitelige turisttilbud og -ytelser. Vi i DZT ønsker å være et godt eksempel med våre bestrebelser for å redusere våre økologiske fotavtrykk. Vi klarte å spare inn nærmere 200 tonn CO2 ved vår konsekvente innsats for økologisk strøm i hovedadministrasjonen og ved å gjennomføre vårt største salgsarrangement, Germany Travel MartTM, som et grønt møte.»

Internasjonal annerkjennelse grunnet Green Globe Sertifisering

«Green Globe Certification Standard», er en verdenskjent sertifiserings-standard innen Reiselivsbransjen. For deltagelse kreves dokumentasjoner som viser bærekraftige aktiviteter innen bærekraftig ledelse, samfunn, økonomi, kulturarv og miljø. Det hele kompletteres med en høring av en akkreditert og uavhengig auditør.

Regional tilknytning som Økoprofit-bedrift Frankfurt am Main

Siden 2014 er DZT hvert år blitt anerkjent som et energisparende foretak (Økoprofit-bedrift). Økoprofit (ØKOlogisk PROsjekt for integrert miljøvern) er et samarbeid mellom kommunen og lokale virksomheter og bedrifter. I sertifiseringsprosessen forplikter partene seg til å avholde workshops flere ganger for året, med fokus på ulike aspekter av energisparing og de ansattes motivasjon. Økoprofit-kommisjonen kommer jevnlig på besøk for å følge opp den spesifikke gjennomføringen i hvert enkelt selskap.

Kompetansesenter for bærekraft

DZTs kompetanse innen bærekraft hviler på en systematisk oppbygd tre-søyle-strategi. Den første søylen støtter utviklingen av konkrete, bærekraftige tilbud og prosjekt. DZT stiller sitt kunnskap til rådighet for partnerne i forskjellig sammenheng og knytter kompetansen i nettverket. Den andre søylen forankrer DZTs kommunikasjonsstrategi: Aspektene for bærekraft i kjernemarkedet, eksempelvis gjennom fokusering på tematisk markedsføring og involvering av alle markedsinstrumenter. Regelmessig presenterer DZT på internasjonale workshops og konferanser den høye standarden Reiselandet Tyskland har oppnådd. Den tredje søyle tar for seg de interne bærekraft-initiativene. Den samler alle aktivitetene med bedrifter som selv har engasjert seg i bærekraft.

Les flere nyheter om Ferielandet Tyskland HER og om Reiselandet Tyskland HER - Flere B2B-nyheter finner du HER og HER

 

Kommentarer