Den nye bestyrelse for Turisthus Nord har konstitueret sig. Ny formand for turistforeningen er Ulla Mosich, der blev valgt af bestyrelsen ud fra sit særdeles gode kendskab til turismen i Frederikshavn Kommune og det øvrige Nordjylland. Ulla Mosich afløser Jacob Thorup Larsen som bestyrelsesformand.Ulla Mosich har gennem en lang årrække arbejdet engageret for turismen i Frederikshavn Kommune og i det øvrige Nordjylland. Ulla har blandt andet været bestyrelsesmedlem i Toppen af Danmark, bestyrelsesmedlem og næstformand i Turisthus Nord samt bestyrelsesmedlem i Small Danish Hotels.

Hotel Skibssmedien i Skagen (Turisthus Nord)

I forbindelse med fusionen af de tre turistforeninger i Skagen, Frederikshavn og Sæby var Ulla Mosich en af de bærende kræfter som daværende bestyrelsesformand for Skagen Turistforening.

Ulla Mosich (TN)

Det er en særdeles stærk formand, som nu sidder for bordenden i Turisthus Nord. Gennem årene har Ulla Mosich fået et solidt netværk i hele kommunen – også i Frederikshavn, hvor hun sidder med i Rotary og Morgenfruerne.

Ulla Mosich har en særdeles god erhvervsmæssig forståelse for turismen som ejer af Aalbæk gl. Kro, hvor hun fejrede 30 års jubilæum sidste år.

Ulla Mosich glæder sig til at fortsætte arbejdet i Turisthus Nord som ny bestyrelsesformand:

– Turismen i Frederikshavn Kommune er i positiv vækst disse år og vi har rigtigt meget at byde på i vores område. Sammen med den nye Turistdirektør René Zeeberg er jeg sikker på, at bestyrelsen i Turisthus Nord vil skabe nye og dynamiske muligheder for turismeudviklingen i Skagen, Frederikshavn og Sæby”.

Ulla Mosich fortsætter og runder af:

– Vi har også nogle fantastisk engagerede medarbejdere i Turisthus Nord, der gør en stor indsats på vores tre turistbureauer året rundt til glæde og gavn for alle vores gæster. Sammen med medarbejderne, vores aktive medlemmer samt med den øvrige bestyrelse vil jeg fortsat arbejde for, at vi stadig har et af de mest attraktive kystferieområder i Danmark.”

Ulla Mosich afløser Jacob Thorup Larsen som bestyrelsesformand i Turisthus Nord. Han fortsætter nu som næstformand i bestyrelsen og indgår også i turistforeningens forretningsudvalg sammen med Ole Hust og Ulla Mosich.

Kommentarer