Under 2015 tog Kalmar Öland Airport i nära samarbete med regionen fram ett långsiktigt styrmedel för flygplatsen, Vision 2025. Visionen handlar i sin helhet om att genom att fokusera på sju kartlagda målområden försäkra ett framtida scenario där flygplatsen skall kunna ge alla flygresenärer till och från Kalmarregionen internationellt konkurrenskraftig tillgänglighet, service, bemötande och reseupplevelse.

Kalmar/Öland Airport (kalmarolandairport.se)

Kalmar/Öland Airport (kalmarolandairport.se)

En stor del av visionen fokuserar på att säkerställa en fortsatt utveckling av flygtrafiken till och från Stockholm, att ha ett attraktivt destinationsutbud och att öka inresande med flyg till regionen ur ett besöksnäringsperspektiv. Redan 2013, i samband med namnbytet, började Kalmar Öland Airport jobba mer aktivt med de här frågorna, vilket resulterat i en mycket god passagerartillväxt. Nu tar man nästa steg och stärker samarbetet med resebranschen inom områden där man själv inte har möjlighet att agera fullt ut.

– Under de år som jag har jobbat med affärsutveckling på flygplatsen, så har det blivit uppenbart att det saknas en helhetsaktör. Någon som har kunskapen och möjligheten att paketera resande med flyg, både in och ut, och som enbart fokuserar på flyg till och från Kalmar. I allt vi gör jobbar vi för att utveckla flygresandet till och från regionen men när det kommer till kritan så saknar vi verktygen för själva genomförandet, speciellt när det gäller den inkommande marknaden, säger Karin Lagerlöf affärsutvecklare och marknadschef på Kalmar Öland Airport.

– För att öka inresande med flyg krävs det att man arbetar nära regionen, ihop med destinationsbolagen och besöksnäringen i länet men också att man agerar och hittar samarbeten på “andra sidan”, alltså på de marknader som kan ha intresse av att besöka vår region. Sedan skall detta sys ihop produktmässigt genom att paketera flyg, boende och upplevelser på plats, kommenterar Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar.

Resetjänsten, som kommer bedrivas av företaget goTO Nordics, är ny och unik i sitt slag med fokus på att paketera, marknadsföra och sälja utgående och inkommande resor i befintligt linjenät från Kalmar Öland Airport. På sikt kommer man också titta på nya flygprodukter för Kalmars räkning, allt i nära samarbete med flygplatsen och regionen.

Ett servicecenter med biljettförsäljning och resandeservice skall under våren 2017 stå klart på flygplatsen.

-Vi ser med tillförsikt fram mot att påbörja samarbetet med Kalmar Öland Airport. Flygplatsen har en tydlig strategi och en unik position som tillväxtgenerator vilket får oss att ta oss an uppgiften med ett starkt engagemang. Vi hoppas och tror att vår etablering kommer att generera nya intäkter till regionen, säger Olle Fält, Sverigechef för goTO Nordics.

Kommentarer