En av fire i distriktene anslår at hverdagsreisen ville tatt en time mer dersom de kun skulle brukt kollektivtransport, viser en fersk undersøkelse fra NAF. – En av tre i storbyene klarer seg uten bil til og fra jobb. Det er ikke mulig hvis du bor utenfor byområdene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

NAFs Trafikantbarometer - Undersøkelse - kollektivtransport -2019
En av fire i distriktene ville brukt en time lenger på hverdagsreisen dersom de kun reiste kollektivt, viser ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF. (Foto: NAF)

Den landsrepresentative undersøkelsen NAFs Trafikantbarometer 2019 viser hvor viktig bilen er i hverdagen til mange. I distriktene er andelen som kun benytter kollektiv til og fra jobb og skole lav. Men i storbyene bildet annerledes: En av tre reiser med kollektiv.

– Dette viser at når det er et godt nok kollektivtilbud så tar folk det i bruk. Samtidig ser vi hvor viktig bilen fortsatt er i hverdagen til mange. Svært mange steder er det helt urealistisk å skulle bytte ut bilen, sier Ryste.

– Norge er variert og mangfoldig, også når det kommer til folks hverdagsreiser. Det er stor variasjon i folks opplevelser og utfordringer etter hvor de bor, sier Ryste.

Folk vil gjerne reise mer kollektivt

Undersøkelsen viser at selv om folk er avhengig av bil i hverdagen, vil hele 60 prosent gjerne reise mer kollektivt — dersom tilbudet blir bedre.

– Det må i mye større grad bli folks reisebehov som styrer politikernes prioriteringer innenfor samferdsel. Folk er positive til å reise mer kollektivt, men det må passe inn i hverdagen. Å legge til en time på hverdagsreisen vil utgjøre en stor negativ påvirkning på folks hverdagsreiser, sier Ryste.

FAKTA: NAFs Trafikantbarometer

NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Den utføres annet hvert år av TNS Kantar på oppdrag for NAF. Årets undersøkelse er gjennomført i perioden januar-februar 2019. Undersøkelsen er landrepresentativ, med ekstra utvalg i storbyene og regionene for å sikre valide resultater fra hele landet. 1000 respondenter svarte på den landsrepresentative undersøkelsen, og totalt har 3975 personer deltatt.

Kunne du tenke deg å reise mer med kollektiv om tilbudet ble bedre?

(kilde: naf.no)

Hvor mye kortere eller lengre tid vil det ta, sammenlignet med hvordan du reiser i dag, dersom du bare reiste kollektivt på din reise til jobb, studier eller skole?*

(kilde: naf.no)

*Respondentene oppga antall minutter, gruppert i ettertid 

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer