Samferdselsdepartementet har lyst ut en ny anbudskonkurranse for flyruten Stord–Oslo. – Spesielt næringslivet på Stord er avhengig av et tilfredsstillende flyrutetilbud. Inntil videre er det behov for kjøp og dette fortsetter vi med en stund til, kommenterer samferdselsminister Knut Arild Hareide.

DAT - ATR42 feb14 -Stord Lufthamn
DAT har i over 10 år trafikkert ruten Stord – Oslo. Før coronapandemien som “Stordflyet” – og nå på anbudsvilkår. Ruten ble før 2009 også trafikkert i perioder av selskaper som Sun-Air of Scandinavia, Coast Air, Golden Air og Air Stord. Bildet viser DAT/Stordflyets ATR 42 på Stord Lufthamn (foto: stord lufthamn)

Kravene til rutetilbudet er de samme som i kontrakten som gjelder ut juni, dvs. to rundturer seks dager i uken. For å gi tilbyderne tilstrekkelig tid til å forberede oppstart, har departementet satt en fleksibel oppstartsdato i perioden 1. juli – 14. juli.

Avtaleperioden utløper 30. september. Dette er samme utløpsdato som for de øvrige rutene omfattet av ordningen med midlertidig kjøp av et minimumstilbud på ruter som ble drevet på kommersielle vilkår før pandemien.

Les også: DAT tilbake til Florø DAT og Widerøe skal drive flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo fra 1. april

Flere relaterte nyheter og artikler finner du HER og HER

Nettsidene til Stord Lufthamn finner du HER

Kommentarer