Regjeringen forlenger permitteringsordningen med to måneder frem til 1. juli. Det gir luftfart, reiseliv, hotell, restauranter og andre berørte næringer en bedre mulighet til å reise seg, og beholde kvalifisert arbeidskraft. – En klok beslutning, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Unn Kristin Olsen - Leder - Parat
Unn Kristin Olsen, kst. leder Parat (Foto: Vetle Daler/Parat)

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier at regjeringens beslutning er viktig for svært mange næringer og ansatte.

– Uten en forlengelse av permitteringsperioden, vil virksomhetene måttet si opp alle permitterte de nærmeste månedene. Det gir ingen mening nå som vaksinen er her, sier Parat-lederen.

Hun sier at lange permitteringsordninger som hovedregel bør unngås, men at koronasituasjonen er et unntak.

– I prinsippet bør permitterte raskt vurdere alternative jobbmuligheter. Både arbeidstakere og nasjonen vil i en normalsituasjon være tjent med at ansatte kommer raskere tilbake i jobb, enten hos nåværende- eller ny arbeidsgiver. Situasjonen vi nå står i er ekstraordinær. Det er ikke mange nok alternative jobbmuligheter og mange bedrifter ville stått i fare for å miste verdifull kompetanse, dersom regjeringen ikke hadde utvidet dagens permisjonsordning, sier Parat-lederen.

Kommentarer