Formannskapet i Sandefjord skal ha fratatt Fjord Line seilingstidene 07:00 og 13:30 fra 2020. Vedtaket er etter rederiets vurdering utenfor hva formannskapet rettmessig kan beslutte. Fjord Line har fortsatt store ambisjoner for videre vekst i hvalfangerbyen.

Fjord Lines MS Oslofjord trafikkerer ruten mellom Sandefjord og Strømstad. (bildekilde: fjord line)

– Vi har, siden vi innledet dialogen med Sandefjord kommune om seilingstider våren 2012, vært opptatt av likebehandling av fergeaktørene som opererer ut fra Sandefjord havn. Dessverre må vi konstatere at Sandefjord kommune nok en gang ser dette annerledes ved åpenbart å vektlegge andre hensyn. Som en seriøs fergeoperatør synes vi det er trist å bli behandlet på denne måten, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line.

Konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line. (Foto: Fjord Line)

Fortsetter med dagens seilingstider

Det har vært en langvarig dialog mellom Sandefjord kommune og Fjord Line. Kommunen har bedt om innsyn i planer som Fjord Line mener kommunen ikke har rett på.

Videre har kommunen krevd at Fjord Line skal inngå på avtalebetingelser som er i strid med rettsforliket inngått i 2015.

Les også: Color Line vs. Fjord Line: Rettsforliket gyldig (september 2015)

Kommunen har også motsatt seg å inngå likelydende avtale med Fjord Line som de har inngått med Color Line. I praksis betyr formannskapets vedtak at Fjord Line fortsetter med de seilingene de har i dag også fra 2020.

– At beslutningen er utenfor hva formannskapet i kommunen rettmessig kan beslutte anser vi som åpenbart. Vi undrer oss derfor over hvilke faglige råd formannskapets vedtak er tuftet på, sier Ternblom.

Les også: Fjord Line dobler på Sandefjord — Strømstad (desember 2016)

Fjord Line har også anmodet kommunen om å få gjennomføre oppgraderinger i havnen. Fjord Line garanterte å dekke samtlige kostnader ved oppgraderingen.

– Vi har tilbudt oss å dekke absolutt alle kostnadene Sandefjord havn eventuelt ville fått for å tilpasse havnen slik at den blir mest mulig effektiv og miljøtilpasset for alle skipene. Vi har ikke fått noen saklig begrunnelse på hvorfor Sandefjord kommune avslo tilbudet, sier Ternblom. 

Les også: Fjord Line ønsker å bygge Norges mest moderne og miljøvennlige fergehavn i Sandefjord (august 2018)

Store ambisjoner

Fjord Line vil nå vurdere hvorledes de vil forholde seg til vedtaket. Inntil videre innretter de seg lojalt etter dette for å begrense omfanget av de negative økonomiske konsekvenser beslutningen får for rederiet.

– Dagens vedtak får ingen konsekvenser for vår fortsatte satsning på Sandefjord til glede for våre gjester og markedet for øvrig. Dette inkluderer også våre planer om ny fremtidsrettet fergeterminal på Vindal. Her arbeider vi videre med god bistand fra våre ulike samarbeidsparter i prosjektet. Vi er overbevist om at dette prosjektet har livets rett, og legger uten videre til grunn at Sandefjord kommune vil innta en profesjonell tilnærming til vår søknad når den foreligger, sier Ternblom.

Fjord Line kommer til å forsterke sitt tilbud til de reisende.

– Vårt mål har alltid vært og vil alltid være at passasjerene skal oppleve at Fjord Line er det beste alternativet mellom Sandefjord og Strømstad. Tilbakemeldingene fra våre passasjerer og den veksten vi har hatt, viser i praksis at Sandefjords befolkning har tatt imot oss med åpne armer. Den tilliten skal vi forvalte og bygge videre på. Vi kommer til å forbedre vårt tilbud ytterligere til glede for enda flere gjester i årene som kommer, sier Rickard Ternblom i Fjord Line. 

Kommentarer