Oslo lufthavn fikk en økning på 3.2 prosent, mens Stavanger lufthavn Sola fikk en nedgang på hele åtte prosent. Avinors månedstall for januar 2016 viser betydelige lokale variasjoner mellom selskapets 46 flyplasser. Det totale passasjertallet økte med 1.6 prosent til 3.387 millioner. 

Vekst i Oslo og Trondheim

Qatar Airways flyr med Boeing B 787 Dreamliner på Oslo- Gardermoen (©otoerres)

Qatar Airways flyr med Boeing B 787 Dreamliner på Oslo- Gardermoen (©otoerres)

Oslo Lufthavn har i januar en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Både innland og utland vokser med henholdsvis 2,8 og 4 prosent. Totalt reiste 1.655.477 passasjerer over Oslo Lufthavn i januar.

Også ved Trondheim lufthavn, Værnes er dere flere reisende enn samme tid i fjor, med en økning på 3,5 prosent

Både ved Stavanger lufthavn, Sola og Bergen lufthavn, Flesland, går trafikken ned i januar. Flesland har en nedgang på totalt 1,5 prosent, mens Sola har en nedgang på totalt åtte prosent sammenlignet med januar 2015. På Flesland øker antall utenlandsreisende med ni prosent, mens Sola har en reduksjon på 14 prosent for internasjonal trafikk.

Aktivitet innen olje og gass

For øvrige lufthavner i Avinors nettverk er det lokale variasjoner. Aktivitetsnivået i olje- og gassektoren har stor betydning for trafikken. I Kristiansund gir lavere aktivitetsnivå betydelig redusert trafikk, men en nedgang på 17,1 prosent. I Hammerfest derimot, gir økt aktivitet en vekst på hele 46,7%.

Fortsatt vekst i nord

Generelt ser det ut til å være en jevn økning av antall som reiser med fly i Nord-Norge. Denne tendensen har vart i flere måneder, og i januar viser tallene blant annet en vekst på om lag 10 prosent i både Tromsø, Bardufoss og Mehamn.

– Vi ser at våre lufthavner spiller en avgjørende rolle for nordnorsk reiseliv og næringsliv. Særlig på reiselivssiden opplever man en økt vekst, med økt internasjonal interesse for det landsdelen byr på, sier divisjonsdirektør Regionale lufthavner, Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

Kommentarer