Reseföretaget Världens Resor gör en satsning på ett mer hållbart resande i samarbete med Husstainability och South Pole. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan, utbilda personal och ledning i hållbarhet, och inte minst att engagera resenärerna.

Ett mer klimatsmart sätt att resa gynnar alla (Foto: André Möller)

Det nya initiativet har sin grund i en utbildning som genomfördes av alla vd:ar i koncernen Unlimited Travel Group förra året. Världens Resors egen hållbarhetsresa innefattar utbildning av personal och ledning i hur affärsverksamheter påverkar natur och klimat och hur klimatpåverkan kan minskas. Fokus ligger även på att bidra till diskussionen kring hållbart resande, öka transparensen i verksamheten och förtydliga budskapet till omvärlden.

Världens Resor är även först i resebranschen att genom kvalitetsmärkta projekt klimatkompensera för alla sina resenärers flygresor från och till Sverige. Detta görs med hjälp av South Pole, världens största utvecklare av klimatprojekt.

– Vi har som researrangör från början arbetat med största omtanke om våra resmål, men gör nu en uppväxling och investerar i hållbart resande genom att genomlysa och förbättra hela vår verksamhet för att minska inverkan på miljö och klimat. Vi är inte störst men då är det desto viktigare att vara offensiv och visa ett stort ansvar för våra resmål. Att vi är först ut som svensk researrangör att klimatkompensera alla våra resenärers långflyg är vi oerhört stolta över, och vi hoppas att andra bolag tar efter och inte minst att våra resenärer uppskattar detta, säger Lottie Sundelöf, vd för Världens Resor.

Det finns ett positivt momentum sedan Parisavtalet 2015 när det gäller medvetenheten i klimatfrågan hos alla typer av konsumenter, så även resenärer. Nu är det upp till resebranschen att tillhandahålla lösningar som tilltalar denna växande grupp medvetna resenärer. Och utvecklingen går snabbt.

– Jag gläds mycket åt att Världens Resor har tagit detta steg och visar vägen för resten av resebranschen. Genom denna ambitiösa satsning går de i bräschen för hållbart resande och visar att det går att driva en framgångsrik affärsverksamhet och samtidigt vara så varsam som möjligt mot planeten och sina resmål, anser Erik Huss, vd för Husstainability.

I Världens Resors investering ingår:

  • Analys (Sustainable Sanity Check) för hela verksamheten och åtgärdsplan som innefattar ökat ansvar inom miljöområdet, som vardagen på kontoret, gällande inköp, förbrukning av el, sopsortering, egna och inhyrda transporter m.m.
  • Utbildning av personal och ledning i hållbar affärsutveckling.
  • Klimatkompensation till 100 % för alla resenärers flygresor från och till Sverige. Investering i klimatprojekt genom South Pole.
  • Att tydligt kommunicera dessa förbättringar till resenärer och omvärlden.

Samarbetet påbörjades under januari 2018.

Läs mer om Världens Resors hållbarhetsarbete HÄR

Kommentarer