Den 57:e Båtmässan i Göteborg pågår under tiden 5-14 februari 2016. Båtmässan är en viktig bransch- och fackmässa, men en ännu viktigare mötesplats för alla som har sjön som ett gemensamt intresse.

Dalslands Kanal AB har under många år funnits med som utställare här, eftersom Västsverige är den viktigaste nationella marknaden för kanalen. Med åren har denna mötesplats kommit att bli allt viktigare. Här möter man media, nya och gamla kanaltrafikanter, affärs- och samarbetspartners.

– För oss blir det den enda mässan i år där vi deltar som utställare. Däremot kommer vi att finnas på plats på Oslomässan senare under våren. Där kommer vi att fortsätta vårt viktiga nätverksbyggande säger kanaldirektör Benny Ruus.

Kanalbolaget jobbar på olika sätt på tre olika marknader, Sverige – framför allt Västsverige, Norge och Danmark. Mediakontakter, pressresor och fördrag är några av de delar som omfattas i kanalbolagets marknadsplan.

Dalslands kanal är öppen för seglation mellan 13 juni – 21 augusti.

Läs mer om Dalslands kanal HÄR

Kommentarer