Totalt 4 472 058 passasjerer reiste over Avinors lufthavner i mai. Dette er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig gikk antall flybevegelser ned med nær 2 prosent. Passasjertrafikken innenlands økte med 2,6 prosent, samme økning hadde også utlandstrafikken.


Solid vekst på Oslo Lufthavn

Blant de største lufthavnene var passasjerveksten sterkest på Oslo Lufthavn og Bodø lufthavn, med vekst på henholdsvis 5,7 prosent og 5,4 prosent. I Trondheim økte trafikken med 2,5 prosent, Bergen lufthavn Flesland hadde en marginal nedgang på 0,3 prosent. I Stavanger fortsetter nedgangen i antall passasjerer, ned 5,6 prosent i forhold til mai i fjor.

Flyselskapene som bidro med sterkest vekst i mai var SAS og Norwegian, som økte med omlag 90 000 passasjerer hver på Avinors lufthavner.

Rekord fredag 13. mai: 200 000 passasjerer

Det var spesielt stor utfart i forbindelse med pinse og 17. mai. – Fredag 13. mai satte Avinor ny rekord ved å passere
200 000 passasjerer på én dag for første gang, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Blant de største markedene økte trafikken mest til Danmark (10 %), Sverige (9 %) og Spania (7 %), mens Tyskland
(-7 %) og Storbritannia (-4 %) hadde en tilbakegang.

Variasjoner i nettverket

Ved andre lufthavner i Avinors nettverk er det store variasjoner. Røros hadde en formidabel trafikkvekst på hele 33,8 prosent, mens Florø fikk en nedgang på 21 prosent.

– Mange grupper i kurs- og konferansemarkedet samt at markedet har gitt de nye rutetidene en god velkomst, ga fantastisk trafikkvekst på Røros i mai, forteller lufthavnsjef Gudbrand Rognes på Røros lufthavn.

Kommentarer