Afbalanceret klimabidrag og fornuftig investering i bæredygtig luftfart er den rigtige tilgang til at nedbringe CO2-udslippet på flyrejser. De vestdanske lufthavne er klare i spyttet om, hvad konsekvenserne kan være ved for høje og forkert brug af flyafgifter.

Aalborg Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Aarhus Lufthavn, H.C. Andersens lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Sønderborg Lufthavn og Billund Lufthavn (billedet) har gået sammen om et udspil for bærekraftig luftfart (foto: ©otoerres)

Enigheden i de vestdanske lufthavne er tydelig, når emnet falder på bæredygtig luftfart. De bakker alle op om grøn omstilling og dermed et klimabidrag på flyrejser, som udelukkende skal anvendes til den grønne omstilling af luftfarten. Men der er også en fælles bekymring om, hvad en forkert tilgang til det kan medføre.

Bekymringen baserer sig på, at høje afgifter kan medføre færre flyruter, og dermed en svagere sammenhængskraft i Danmark.

– Luftfarten er en livsnerve for både virksomhederne og turismeerhvervet i Danmark. Hvis der pålægges høje flyafgifter, vil vi med stor sandsynlighed opleve, at de vestdanske lufthavne får færre nye flyruter og nogle af de eksisterende forsvinder. Det vil skabe økonomisk ubalance i Danmark, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn og fortsætter:

– For at sikre en bæredygtig grøn omstilling af luftfarten har vi i branchen foreslået at opkræve et klimabidrag, som skal anvendes til at investere i den grønne omstilling til bio-brændstof. Det vil sikre, at erhvervslivet og turismeindustrien i Vestdanmark ikke bliver svækket — og dermed fastholder et Danmark i balance”.

Kommentarer