Man bør heller ta inn vedlikeholdsetterslepet og utbedre dagens veinett, framfor å sette i gang nye, store veiprosjekter. Det sier Yrkestrafikkforbundet i sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP).

Jim Klungnes - Forbundsleder - Yrkestrafikkforbundet - 2020
– Når man kjører langs norske veier, særlig i distrikts-Norge, merkes vedlikeholdsetterslepet på veinettet tydelig, sier forbundsleder Jim Klunges i Yrkestrafikkforbundet. Forbundet organiserer bussjåfører og godsjåfører. (Foto: Per Christian Lind)

Rådgivende Ingeniørers Forening anslo i sin rapport «State of the nation» i 2019, at vedlikeholdsetterslepet og oppgraderingsbehov på fylkesvegene er opp mot 600 milliarder kroner. For de kommunale veiene anslo de behovet til om lag 300 milliarder kroner. 

Les mer HER (ekstern lenke)

– De fleste innspill til NTP, fra kommuner og fylkeskommuner, handler om at man ønsker nye broer, tuneller og motorveier. Men våre medlemmer etterlyser at man i større grad vedlikeholder og utbedrer de strekningene som finnes, sier forbundsleder Jim Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet krever i sitt innspill til NTP at arbeidet med å utbedre ras- og skredutsatte veier forseres. Forbundet ønsker at tunellsikkerheten bedres med bedre belysning, vegbredde, rømningsveier mv.

– Når det skjer ulykker i tuneller, er ofte yrkessjåfører de første på ulykkesstedet. Derfor ønsker vi også at det i opplæringen av yrkessjåfører legges større vekt på evakuering og håndtering av ulykker og brann i tuneller, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER, HER, HER, HER og HER

Kommentarer