Portugal, som flere ganger er kåret til verdens beste reisemål, ønsker nå også å være blant verdens ledende innen bærekraft. Dette skal skje på bakgrunn av FNs verdensmål, samt med fokus på sirkulær økonomi og involvering av interessenter og ansatte i bransjen. Målet er blant annet å øke antallet energieffektive turismeselskaper i Portugal med 50 prosent samt å lære opp 50 000 ansatte i reisebransjen i bærekraft innen 2023.

Percurso dos Sete Vales Suspensos - Algarve - Portugal
Percurso dos Sete Vales Suspensos på Algarvekysten (Pressefoto: AT – Algarve)

Portugal har flere ganger vunnet prisen som verdens beste reisemål i den internasjonale reisebransjens svar på Oscar-utdelingen. Og nå har landet nettopp kunngjort en ny treårsplan som skal sette Portugal i førersetet i en annen kategori: Landet ønsker nemlig å være blant verdens mest bærekraftige reisemål i 2023.

Planen er å posisjonere Portugal som et av verdens mest konkurransedyktige, trygge og bærekraftige reisemål gjennom økonomisk, sosial og bærekraftig utvikling.

– Områder som klimaendringer, energiomstilling, digitalisering og bærekraft har lenge hatt en stor plass i det politiske bildet i Portugal. I tillegg har kvalitet og sikkerhet vært stikkord i Portugals turistindustri. Nå tar man skrittet videre og definerer noen veldig ambisiøse mål for turistsektoren i én overordnet plan som omfatter alle de nevnte elementene. Turisme er av stor betydning for Portugals økonomi, og det er stor enighet om at begrepet konkurranseevne i fremtiden vil bli tettere og tettere knyttet til bærekraft, forklarer Stig Kaspersen, som er nordisk reiselivsdirektør for Visit Portugal.

Landskap - Alentejo - Portugal
Landskap ved Alentejo – rundt 19 mil sør-øst for Lisboa og vel 25 mil nord-vest for Sevilla i Spania (Pressefoto: Jo Paulo/visitportugal.com)

Direkte kobling til verdensmålene

Turisme bidrar både direkte og indirekte til oppfyllelsen av alle de 17 verdensmålene til FN. Spesielt er mål 8 (anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 14 (livet i havet) nært knyttet til turistnæringen.

Dessverre er turisme en av de økonomiske sektorene som lider mest som følge av klimakrisen – og paradoksalt nok er turisme samtidig med på å intensivere krisen. Derfor er det avgjørende at turistnæringen tilpasser seg, slik at næringens innvirkning på klimaet minimeres. Dette kan gjøres ved å utnytte ressursene best mulig og redusere CO2-utslippene.

Innsjø - Lagoa das Sete Cidades - Azorene - Portugal
Innsjøen Lagoa das Sete Cidades på Azorene (Pressefoto: ATA- Azores Tourism)

Pandemien gir anledning til nytenking

I år har koronapandemien endret mange dynamikker i samfunnet og både skapt en økonomisk krise og bidratt til å lette «miljøtrykket» på jorden.

Faktisk tyder studier på at – i motsetning til det vi har sett under andre økonomiske kriser – gjenoppbyggingen av økonomien denne gangen ikke vil skyve miljøspørsmål og sosiale aspekter i bakgrunnen. Tvert imot betraktes pandemien i flere sammenhenger som en mulighet til å akselerere implementeringen av bærekraftige praksiser og prinsipper innen forretningsutvikling.

På samme måte gir krisen turistnæringen muligheten til å revurdere praksiser og komme sterkere og mer bærekraftig ut på den andre siden. Dette ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO).

Seixal - nordkysten - Madeira - Portugal
Ved Seixal på nordkysten av Madeira (Pressefoto: FranciscoCorreia/Turismo Madeira)

Fokus på sirkulær økonomi og utdanning

For å bli en av verdens mest bærekraftige reisemål vil Portugal særlig fokusere på å implementere en sirkulær økonomi i turistnæringen – med fokus på reduksjon, gjenbruk og resirkulering av materialer og energi.

Landet har spesifikt identifisert følgende fokuspunkter:

  • Ha fokus på FNs 17 verdensmål
  • Minimere virkningen av klimaendringene
  • Sette sirkulær økonomi på dagsorden
  • Involvere interessenter i turistnæringen i delte forpliktelser
  • Bidra til å nå målene i Portugals turismestrategi 2027
  • Tilpasse UNWTOs visjon for ansvarlig gjenoppretting av turismesektoren etter covid-19-krisen

Følgende mål er satt, og disse må oppfylles innen 2023:

  • 50 prosent økning i antall turismeselskaper med energieffektivitet samt systemer for bærekraftig håndtering av vann og avfall.
  • Avskaffelse av engangsplast i 20 prosent av alle 4- og 5-stjerners turismeselskaper
  • 25 000 medlemmer av Clean & Safe-programmet, samt 30 000 opplærte og 1000 sertifiserte i Clean & Safe-stempelet.
  • 50 000 ansatte i reisebransjen skal være opplært i bærekraft.

Flere saker om Portugal finner du HER

Kommentarer