Med krav fra ESA, anbefalinger fra delingsøkonomiutvalget og økende piratvirksomhet, går taxinæringen en usikker fremtid i møte. GrabACab AS vil med støtte fra Innovasjon Norge og folkefinansiering lage et unikt verktøy for taxinæringen.

Dette vil revolusjonere næringen i fremtiden, og ta næringen opp på et kvalitetsnivå det er greit å betale for, sier taxieier og GrabACab grunder, Kristian Henrik Svindal.

— Det er mange apper på markedet som går ut med “kampplaner” mot pirater som for eksempel UBER. Det disse app-selskapene ikke forstår er at kunder ikke bruker UBER fordi de har en app, men fordi UBER og andre pirater, organiserte eller ikke, yter service for at kundene skal komme tilbake. Her har taxinæringen vært bortskjemt i alt for mange år med markeds monopol.

Med monopol, behovsprøving og tilkoblingsplikt, ender man opp med holdningen mange sjåfører har i dag “Hva er vitsen med å kjøpe dyr og bedre bil, og gjøre noe ekstra for kundene? Man får jo tildelt ny tur fra sentralen uansett”. Det er også liten, eller ingen, tilrettelegging for at kunder skal kunne velge kvalitet og service fremfor noe annet. Det, sammen med logistikk og datasystemer som ikke er fornyet på 50år, har gitt piratnæringen en stor mulighet til å etablere seg. GrabACab mener næringen må slutte å klage på piratene, og heller rette fokus på å bli bedre enn de er i dag. Med hjelp fra GrabACab skal det bli lettere for sjåfører som ønsker dette.

Ny teknologi

— Med et unikt automatisert logistikksystem, som regner ut ruter på kryss og tvers av sentraler og taksameter, over hele verden, vil tomkjøringen bli betraktelig mindre. Mindre tomkjøring gir mer penger til sjåførene, og mindre belastning for miljøet. GrabACab vil blant annet lage en lovlig app som alle lovlige taxier i verden kan bruke. Dette uavhengig av hvilken taxisentral man er tilkoblet, eller hvilket taksametersystem man bruker.

— Ved å kombinere GrabACab sitt unike logistikksystem, med et nytt og egenutviklet samkjøringssystem, vil taxikøer i helgene bli historie. Med denne kombinasjonen vil kundene få billigere taxi, og sjåførene vil faktisk tjene mer.

Mer å tjene, mer og spare

— Alle priser i appen blir beregnet utfra maksimalprisforskriften, og vil gjøre at kunder i 30 kommuner vil få billigere taxi (Listen over kommunene kan man se her). Selv med billigere priser vil ikke sjåførene lide av dette med GrabACab sitt logistikksystem.

— GrabACab grunder Kristian Henrik Svindal er selv taxieier og kjører utslippsfri Tesla taxi. Han ønsker å være med og gjøre det lettere for taxieiere å gå over til utslippsfritt. Derfor gir GrabACab gode bonuser til eiere som velger utslippsfri taxi.

Fredag den 2. juni kl 13.00 startet GrabACab AS, med støtte fra Innovasjon Norge, en folkefinansieringskampanje for å samle inn penger til utviklingen av konseptet. Her vil GrabACab tilby diverse gaver, til de som støtter. Man vil blant annet kunne få 10 ganger så mye tilbake i taxikreditt, som det man støtter GrabACab kampanjen med. Man har også mulighet til å investere penger i selskapet ved å skaffe seg aksjer. Alt som blir samlet inn vil gå med til å utvikle konseptet GrabACab.

 

Kommentarer