Fagforbundet Parat jubler over nyheten om at Vinmonopolet ikke får overta taxfreesalget av alkohol på norske flyplasser. Forbundsleder Unn Kristin Olsen sier dette sikrer arbeidsplasser og driften av flyplassene i distriktene.

Før helgen meldte avisen DN- Dagens Næringsliv, at regjeringen ikke ville la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkohol på norske flyplasser.

Helseminister Bent Høie sa til avisen at bakgrunnen for regjeringens konklusjon var en juridisk vurdering gjennomført av advokatfirmaet Schjødt. Her kom det frem at en slik ordning ville true Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel, samt sette finansieringen av de mindre flyplassene i fare.

– Det er med andre ord både dårlig alkoholpolitikk og dårlig distriktspolitikk, sa Høie til avisen.

Nyheten om at regjeringen ikke vil la Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol på flyplassene ble mottatt med glede hos fagforbundet Parat, som organiserer ansatte på norske flyplasser og i flyselskaper.

– Dette er noe Parat har jobbet aktivt med i lang tid og presenterte allerede i 2018 en konklusjon lik den regjeringen nå har kommet frem til. Det er derfor hyggelig å registrere at langsiktig og målrettet arbeid gir resultater, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen .

Dagens taxfree avtale på norske flyplasser utløper ifølge Parat24 den 31. desember 2022 og Avinor har hatt et sterkt ønske om å beholde dagens ordning med konkurranse.

Det er ikke småpenger det er snakk om. Bare alkoholdelen av avtalen representerer en inntekt for Avinor på 750 millioner kroner årlig. For all taxfreehandel samlet – inkludert parfyme, sjokolade og tobakk – bidrar dette salget med 2,5 milliarder kroner i Avinors kasse hvert år og utgjør nær en firedel av flyplasselskapets samlede årlige inntekter, ifølge Parat24.

– Dette er inntekter som ville kunne vært tapt dersom Vinmonopolet hadde fått overta taxfree-salget, sier Olsen.

En oversikt utarbeidet av Parat Luftfart viser at det i 2018 bare var åtte av 45 flyplasser som gikk med overskudd. Taxfree-salget er derfor med på å finansiere ulønnsomme lufthavner.

– Vi mener regjeringen med vedtaket om å fortsette taxfree-salget som i dag bidrar til å opprettholde et godt reisetilbud for distrikts Norge. Inntektene er ikke et være eller ikke være for Oslo Lufthavn, men for flyplassene i Hasvik, Berlevåg, Molde og Kristiansund, i tillegg til alle andre flyplasser i Norge som går med underskudd, sier Parat-lederen.

Flere saker om Parat finner du HER og om taxfree HER

Kommentarer