Nedstengningen av Norge som følge av koronaviruset fører til at virksomhetene er i en akutt krise med pengemangel. – Ingen av tiltakene regjeringen la frem i dag er strakstiltak. Hver time teller. De nye permitteringsreglene må vedtas umiddelbart, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke (bilde: virke.no)

– Virke har vært tydelig på at arbeidsgivere bør fritas fra betalingsplikten ved permittering. Det er derfor bra at regjeringen reduserer dette til to dager, nå er det opp til Stortinget å hastebehandle dette, sier Horneland Kristensen. 

Trenger ytterligere tiltak 

– Vi er glad for at regjeringen vil gi virksomhetene mulighet til å få tilbakebetalt selskapsskatt, og at eiere av bedrifter med underskudd kan få utsatt formuesskatt. Finansministeren varslet tiltak rundt arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i fase to. Vi forventer at regjeringen raskt følger opp med utsettelse av dette, sier han. 

– Vi krever at regjeringen kommer med en kompensasjonsordning for virksomheter som lider under myndighetsbestemte avlysninger og stengninger. Å kutte i utgiftene er ikke nok når alle inntektene har forsvunnet over natten, sier Horneland Kristensen. 

Skuffet over at sykelønnikke er med 

Handels- og tjenestenæringen står for 54 prosent av privat verdiskaping i Norge. En medlemsundersøkelse fra Virke viser at allerede før torsdagens tiltak var satt i kraft, hadde 46 prosent av virksomhetene opplevd nedgang i etterspørselen.  

– Situasjonen er kritisk for næringen som er vår største verdiskaper i privat sektor, sier Horneland Kristensen 

− Vi er skuffet over at verken sykelønnsordningen eller  omsorgsdagene omtales i tiltakspakken. Og mener at det å bidra til å dekke lønnsutgifter er helt avgjørende, uavhengig av om dette er knyttet til er bortfall av arbeid, sykefravær eller omsorgsdager, sier Horneland Kristensen. 

Kommentarer