Ländernas regionala besöksnäringsorganisationer Swedish Lapland Visitors Board, Northern Norway Tourism Board och Finnish Lapland Tourist Board ansöker om gemensamt utvecklingsprojekt inom ramen för Interreg Nord 2014-2020 för att öka antalet resenärer till det gemensamma arktiska området. 

På bilden:  Rauno Posio, Finnish Lapland Tourist Board, Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet, Åsa Wallström, Luleå tekniska universitet, Einar Lier Madsen, Nordland Research Institute, Einar Knutsen, Swedish Lapland Visitors Board, Hilde Bjørkli, Northern Norway Tourist Board, Eija Raasakka, Lapland University of Appliend Sciences, Graeme Richardson, Swedish Lapland Visitors Board, Pertti Yliniemi, Finnish Lapland Tourist Board, Maria Sirviö, Swedish Lapland Visitors Board, Arne Trengereid, Northern Norway Tourist Board, Liisa Mäenpää, Finnish Lapland Tourist Board, John-Steve Linløkken, Northern Norway Tourist Board, Eila Linna, Lapland University of Appliend Sciences.(swedishlapland.com)

På bilden: Rauno Posio, Finnish Lapland Tourist Board, Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet, Åsa Wallström, Luleå tekniska universitet, Einar Lier Madsen, Nordland Research Institute, Einar Knutsen, Swedish Lapland Visitors Board, Hilde Bjørkli, Northern Norway Tourist Board, Eija Raasakka, Lapland University of Appliend Sciences, Graeme Richardson, Swedish Lapland Visitors Board, Pertti Yliniemi, Finnish Lapland Tourist Board, Maria Sirviö, Swedish Lapland Visitors Board, Arne Trengereid, Northern Norway Tourist Board, Liisa Mäenpää, Finnish Lapland Tourist Board, John-Steve Linløkken, Northern Norway Tourist Board, Eila Linna, Lapland University of Appliend Sciences.(swedishlapland.com)

– Vi håller på att göra något mycket stort, nu när vi bestämt oss för att synliggöra oss tillsammans för att få fler resenärer att bege sig norrut istället för att välja andra traditionella resmål i världen, säger Pertti Yliniemi, styrelseordförande i Finnish Lapland Tourist Board samt ägare till finska hotellkedjan Lapland Hotels och aktivitetsföretaget Lapland Safaris.

Projektets ambition är att med gemensamma insatser öka synligheten genom fler internationella marknads- och kommunikationsaktiviteter som i sin tur ska locka fler besökare till det gemensamma arktiska området. Projektet kommer även att inbegripa forskningsinsatser från universitet i respektive land.

– Det här initiativet är oerhört viktigt för alla tre länders sammanlagda utveckling av såväl näringsliv som samhälle, menar Arne Trengereid, vd Northern Norway Tourism Board.

– En välutvecklad besöksnäring är både en viktig förutsättning i den lokala och regionala nätverksekonomin samt för en mångfacetterad arbetsmarknad som bidrar till attrahera fler kvinnor och unga att välja att bo, leva och verka i regionen”.

– Att tillsammans med våra bröder och systrar i grannländerna, gå från ord till handling för att stärka nordkalottens konkurrenskraft och internationella position, med ett tydligt mål om att erövra en större andel av den globala snabbt växande resemarknaden, det gillar vi i besöksnäringen, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

En nyligen framtagen rapport av Statsrådets kansli på uppdrag av statsministrarna från Norge, Sverige och Finland “Tillväxt från Norr – Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i arktiska Skandinavien?” visar på att ökad turism är en av fyra drivkrafter för tillväxt i området.

“Det är en gemensam marknadsföring av hela området som kan ge en ökad turism då alla tre länder har stark attraktionskraft med upplevelser från midnattssol till norrsken och samtidigt står inför samma utmaningar i form att säsongsförlängning samt att varje besökare stannar längre i området.”

I rapportens slutsatser finns också en inriktning där man helst ser en utveckling mer mot specialiserad turism istället för massturism där fokus finns på mer specifika attraktioner och målgrupper. Rapporten föreslår att kombinera säsongsmässiga styrkor och att marknadsföra arktiska Skandinavien som en helhet då gästen ser området som ett och samma. Med en gemensam marknadsföring skulle hela området bli än mer konkurrenskraftigt globalt.

Läs rapporten HÄR

Kommentarer