Waxholmsbolagets nya isgående fartyg är byggt för att kunna gå i trafik året runt, oavsett väderlek. Det nya fartyget kommer att ha en hög komfort och uppfylla kraven på tillgänglighet. Sommaren 2018 driftsätts fartyget.

Den 6 februari undertecknade Waxholmsbolaget, som är en del av landstingets trafikförvaltning, ett avtal på det nya fartyget. Det estniska varvet Baltic Workboats AS kommer att utföra bygget.

– Att fartyget är isgående säkerställer att de som bor och verkar i Stockholms norra skärgård får trafik året runt, säger Peter Kristiansson, affärsförvaltare på trafikförvaltningen.

Skärgårdstrafiken har cirka 14 000 resenärer en sommardag och cirka 1 500 resenärer en vinterdag. Fartyget kommer att trafikera norra skärgården via bryggorna Furusund, Köpmanholm, Östernäs, Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga, Rödlöga, Fårgångsö, Högmarsö, Söderäng och Solö. För att kunna gå till alla bryggor finns krav att klara ett begränsat djup på 2,5 meter.

Fartyget byggs enligt gällande riktlinjer för tillgänglighet. Under sommaren går det också att nyttja fartygets soldäck.

– Jag är stolt över att projektet lyckats uppfylla de viktiga miljö- och tillgänglighetskraven. Resenärerna kommer att få en bekväm och tillgänglig resa med alla väsentliga funktioner så som tillgänglighetsanpassade toaletter och kafeteria på huvuddäck, säger Anna Metzelius, projektledare på trafikförvaltningen.

Miljösmart teknik
För att begränsa miljöpåverkan kommer fartyget att vara försett med en dieselmotor som har katalytisk rening och partikelfilter. Styrningen av motorn sker elektriskt. Fartyget kan köra på förnybara drivmedel och kommer vid leveransen att vara förberett för hybriddrift. Det innebär att ett batteri kan komplettera fartygets dieselmotor. Av säkerhetsskäl kommer fartyget att förses med två axlar, vilket också möjliggör en god manöverförmåga.

Fakta
Kapacitet: 150 passagerare
Maxfart: 11 knop
Längd: 27 meter
Djupgående: 2,5 m

Kommentarer