Widerøe Ground Handling (WGH) vil kutte 500 årsverk, noe som tilsvarer nær 800 arbeidsplasser. Leder for Parat-WGH, Svanhild Hogner, sier sier dette en brutal situasjon og det er vanskelig å forstå hvorfor ikke selskapet benytter permitteringer, fremfor oppsigelser.

Svanhild Hogner sier at selskapet begrunner nedbemanningen med at tap av kontrakt på tre lokasjoner og en permanent nedgang i produksjon, grunnet korona-situasjonen.

– Etter vår mening er det ikke riktig å si opp så mange ansatte, så lenge selskapet har anledning til å benytte permitteringer. Norske myndigheter sier det kommer en vaksine om kort tid, noe som vil føre til økt flyaktivitet. Vi kan ikke si opp folk nå, for så å måtte ansette mange av de samme på nytt til våren, sier hun.

Usolidarisk av selskapet

Som tillitsvalgt for flere hundre ansatte i Widerøe Ground Handling mener hun selskapet utfører en usolidarisk handling ved å si opp så mange ansatte i dagens situasjon.

– Hele landet er stengt ned og det finnes ingen nye jobber å gå til. Selskapet har ingen ekstra kostnader ved å permittere frem til mars, slik myndighetene har lagt opp til. Det er også signaler om at denne permisjonsordningen kan bli utvidet utover mars måned. Kommer vaksinen som planlagt, kan vi relativt raskt være tilbake med en betydelig økning i produksjon, sier Hogner.

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad er enig med Hogner, og peker på at ingen andre selskaper i Widerøe-konsernet gjør det samme som Widerøe Ground Handling.

– Vi har forståelse for at det må nedbemannes der selskapet har tapt anbudskonkurransen om bakkehåndteringstjenester, men for øvrige flyplasser har vi ingen forståelse for de massive oppsigelsene vi nå opplever. For oss fremstår dette som at selskapet utnytter situasjonen på en urimelig måte overfor sine ansatte, sier Kambestad.

Forbigående, eller varig nedgang

Han sier Widerøe Ground Handling har tapt anbudskonkurransen om bakkehåndteringstjenester for SAS på tre flyplasser, Kristiansand, Bergen og Tromsø. SAS har for disse flyplassene inngått ny avtale med Aviator.

– Vi har allerede varslet om at vi ser på dette som en virksomhetsoverdragelse, og at dagens ansatte har rett til ansettelse i Aviator. Widerøe Ground Handling vanskeliggjør overgangen ved å ikke skille mellom dem som blir overtallige på grunn av tap av kontrakt og dem som blir overtallige på grunn av koronaepidemien. Dette gjør prosessen vanskelig. Parat mener det er to adskilte prosesser og at Widerøe Ground Handling som arbeidsgiver har plikt til å skille de to grunnene til nedbemanning, sier Parat-advokaten.

Kambestad viser til at myndighetene mener pandemien er en forbigående situasjon.

– Det er derfor påfallende å registrere at selskapet mener det motsatte som norske myndigheter. Dersom Widerøe Ground Handling mener nedgangen er permanent, eller så langvarig at den begrunner oppsigelse, må selskapet kunne gi en forklaring på hvilket produksjonsnivå som er lagt til grunn våren, sommeren og høsten 2021. Slik forklaring er ikke selskapet villig til å gi, sier Parat-advokaten.

Les også: Krever at Widerøe-ansatte får ny jobb (oktober 2020)

Flere saker om Widerøe Ground Handling finner du HER

Kommentarer