Piloter og kabinansatte i Widerøes Flyveselskap krever å få etterbetalt et frivillig lønnskutt på fem prosent. Dette fordi andre ansattegrupper ikke bidro.

Widerøe Q400NG på Haugesund lufthavn(arkivbilde: ©otoerres)

Widerøe Q400NG på Haugesund lufthavn(arkivbilde: ©otoerres)

– Vi inviterte til en felles dugnad i Widerøe for å redusere selskapets kostnader. Vårt bidrag var betydelig og besto blant annet av en samlet reduksjon i personalkostnadene på fem prosent. Men det forutsatte at øvrige ansatte ble med på dugnaden, sier leder Tom Liverud i Widerøes Flygerforening til Dagens Næringsliv.

Den frivillige avtalen, som ble inngått i mai 2014, innebar at pilotene og de kabinansatte kuttet fem prosent (til sammen 40 millioner kroner) i egen lønn.

Nå har pilotene gått bort fra avtalen og krever pengene etterbetalt. Årsaken er at ledelsen ikke ble enige om et frivillig lønnskutt de andre ansattegruppene (bakkemannskap og flyteknikere) i selskapet.

Kommentarer