Widerøes Flyveselskap er svært fornøyd med de tiltakene regjeringen og Stortinget la frem torsdag 19. mars. Tiltakene sikrer helt nødvendig grunnleggende kollektivtransport i Norge, i en veldig spesiell situasjon.

Widerøe Dash 8 300 Sola Strand
Widerøe Dash 8 300 ved Solastranden (foto: ©otoerres)

Widerøe har vært i løpende dialog med myndighetene de siste ukene. Selskapet har spilt inn de utfordringene de står i og hvilke tiltak de har behov for.

Widerøe opplever at både Samferdselsdepartementet og partiene på Stortinget har vært svært lydhøre for de innspillene som er blitt gitt, og de er imponert og takknemlig for den treffsikkerhet og det tempo som Storting og Regjering har vist for å komme frem til gode løsninger.

Spesielt er Samferdselsministerens initiativ til å opprettholde et tilbud i hele Norge gjennom kjøp av trafikk på kommersielle ruter gjennom krisen en klok og prisverdig beslutning.

Widerøe har ikke behov for tilførsel av likviditet på kort sikt, men statlige garantier skaper trygghet for et godt transporttilbud i distriktene fremover. Det gjør at flyselskapet kan arbeide videre med sin bank, Sparebanken Nord-Norge, som allerede har varslet at de stiller opp for å sikre en god stabilitet fremover. 4

Les også: Norsk luftfart får inntil seks milliarder i statlig lånegaranti

Kommentarer