Widerøe vil fra 1. oktober kutte i rutetilbudet på flere av selskapets kommersielle kortbaneruter. Destinasjoner som får et redusert tilbud blir Skagen (Stokmarknes), Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden (Ørsta -Volda). Årsaken til kuttene er svikt i etterspørselen etter coronakrisen.

Widerøes Dash 8-300 (foto: ©otoerres)

Widerøe har i flere år slitt med lønnsomheten på kommersielle kortbaneruter. Koronapandemien har medført en kraftig svekkelse av etterspørselen etter flyreiser i Norge, noe som har svekket lønnsomheten ytterligere.

Samferdselsdepartementet har sørget for kjøp av et minimumstilbud på kommersielle kortbaneruter siden mars for å sikre kritisk infrastruktur i distriktene. Dette kjøpet opphører fra oktober.

Norske myndigheter var også tidlig ute og besluttet lettelser i skatter og avgifter for å avhjelpe en kriserammet luftfartsnæring. Disse lettelsene opphører 31.oktober. Med den markedssituasjonen vi ser fremover og de rammebetingelser som vil gjelde, er Widerøe dessverre nødt til å redusere tilbudet på en rekke kommersielle kortbaneruter.

Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer som vi nå er nødt til å gjøre. Dessverre har vi ingen valg og er nødt til å tilpasse oss de rammebetingelsene og etterspørsel som til enhver tid gjelder, sier Christian Skaug, som er kommersiell direktør i Widerøe.

– Vi er et kommersielt selskap som kjemper for å overleve midt i en pandemi. Uten statlig hjelp klarer vi dessverre ikke å opprettholde disse rutene, og det er vi oppriktig lei oss for, avslutter Skaug.

Følgende endringer iverksettes fra 1.oktober:

  • Direkteruten fra Skagen (Stokmarknes) til Tromsø kuttes. Passasjerer som skal til/fra Tromsø må da reise via Bodø. Widerøe beholder to daglige avganger mellom Bodø og Skagen.
  • Formiddagsavgangen fra Vadsø til Tromsø fjernes og rutetilbudet går da fra to daglige avganger til en avgang.
  • Fra to til en daglig avgang Kirkenes og Tromsø.
  • Fra fire til tre daglige avganger mellom Florø og Bergen.
  • Fra to til en daglig avgang mellom Florø og Oslo.
  • Fra to til en daglig avgang mellom Hovden (Ørsta-Volda) og Oslo. Det vil fortsatt være et tilbud via Sogndal.

Anbudsrutene som Widerøe flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet berøres ikke av endringene.

Kommentarer