Widerøe Ground Handling og det lokale pådriverselskapet Lufthavnutbygging AS skal stå for driften av Avinor-eide Haugesund lufthavn, Karmøy de neste 20 årene. Overtakelsen skjer i første kvartal 2019.

Widerøes Bombardier Q400NG på Haugesund lufthavn Karmøy. (foto: ©otoerres)

Samferdselsdepartementet besluttet i november 2016 å starte arbeidet med å sette ut driften av Haugesund lufthavn på tjenestekonsesjon. Dermed ble prosessen med å gjennomføre et pilotprosjekt med privat drift av Haugesund lufthavn igangsatt. Avinor fikk oppdraget i mai 2017 og la 18. mai frem en plan for anbudsprosess og overtakelse.

Les også: Anbodskonkurranse om drifta av Haugesund lufthamn (november 2016)

Anbudsfristen var i mars 2018, og Lufthavnutbygging og Widerøe Ground Handling leverte et samlet tilbud. Etter noen forhandlingsmøter er det nå kommet til enighet, og det er klart at disse to aktørene vil samarbeide om å drifte Haugesund lufthavn fra første kvartal 2019.

Les også: Haugesund lufthamn får overgangsordning slik at arbeidet med ruteutvikling kan halde fram (februar 2017) 

Dag Falk-Petersen (foto: ©otoerres)

– Vi er fornøyd med å ha kommet i mål med anbudsprosessen. Dette har vært en dels krevende, men også spennende prosess for oss. Nå er vårt fokus å sørge for at de ansatte får best mulig informasjon om prosessen fremover, og vi skal levere gode tjenester frem til overtakelse, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Flyplassdriften er lyst ut på anbud for en periode på 20 år.

– Det er ingen liten jobb vi nå starter, men vi har stor tro på at vi skal klare å drive lufthavna videre på best mulig måte. Det blir virksomhetsoverdragelse, og så får vi komme med mer informasjon så fort vi har fått lagt de videre planene, sier representant for samarbeidspartnerne, Martin Laurhammer i Lufthavnutbygging AS.

Les flere saker om Haugesund lufthavn, Karmøy HER 

Les også: Fortsatt utenlandstrafikk over Haugesund lufthavn Karmøy (mai 2017) – Ryanair fortsetter Spaniaflyvningene fra Haugesund (juni 2017)

Kommentarer