Pilotene i Widerøes Flyveselskap valgte lørdag  å melde seg inn i Parat sammen med kolleger fra blant annet Norwegian, SAS, Bristow og Lufttransport. Leder for Widerøepilotene, Tom Liverud, sier han er glad for beslutningen og ser frem til å møte lederne for de andre pilotforeningene allerede mandag.

Liverud sier beslutningen om å gå til Parat er et resultat av en lang og grundig prosess.

— Vi er ikke i tvil om hvor den største fagkompetansen på luftfart er samlet og har lenge ønsket å bli en del av dette miljøet. Nå er vi der og vil umiddelbart starte samarbeidet med pilotene fra alle de store flyselskapene, dette slik at vi sammen kan jobbe opp mot politikere og luftfartsmyndigheter, sier han.

Kommentarer